Особливості визначення ставки дисконтуваня інвестиційних проектів з виробництва енергетичних ресурсів

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 681.5.0171

Автор
В. І. Гавриш, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Проаналізовано динаміку темпів інфляції та зміни цін на енергетичні ресурси, насамперед моторного палива. Визначено, що динаміка останнього чинника може як покращувати, так і погіршувати фінансові показники інвестиційних проектів з виробництва альтернативних енергетичних ресурсів. Показано сумісний вплив темпів інфляції та зміни цін на енергетичні ресурси на доходи зазначених проектів. Запропоновано методику визначення ставки дисконтування з урахуванням зазначених факторів. На її підставі показано їх вплив на абсолютне значення ставки дисконтування.

Ключові слова
ставка дисконтування, ризик, інфляція, енергоресурси, інвестиція. (more…)

Аналіз енергетичної ефективності виробництва соняшнику в умовах півдня України

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
338.43:62.61

Автор
М.Н. Малиш, доктор економічних наук, професор
Санкт-Петербурзький державний аграрний університет, Росія
В.І. Гавриш, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет, Україна
В.І. Перебийніс, доктор економічних наук, професор
Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна

Анотація
Виконано аналіз енергетичної ефективності виробництва соняшнику в умовах півдня України. Визначено структуру витрат енергетичних ресурсів за технологічними операціями та видами їх витрат.

Ключові слова
урожайність, ефективність, енергетичні ресурси, соняшник
(more…)