Методи молекулярної біології в детекції та типуванні патогенних вірусів та бактерій

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
577.21

Автор
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор, дійсний член Нью-Йоркської академії наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Представлено сучасні методи діагностики патогенів, що використовуються у медичній біотехнології та молекулярній біології. Особлива увага приділяється методу генотипування, що в наш час отримав найбільше застосування у практиці.

Ключові слова
методи, молекули, біологія, патогени, плазміди
(more…)