Відтворювальні якості свиноматок української м’ясної породи

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.082.22:636.47

Автор
В.Г. Пелих, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України
І.В. Чернишов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
М.В. Левченко, аспірант
Херсонський державний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено оцінку тварин в умовах господарства (on-farm) за власною продуктивністю (за фенотипом), що безпосередньо отримуються від української м’ясної породи.

Ключові слова
онтогенез, маса гнізда, індекс вирівняності поросят у гнізді, біологічні особливості свиней, українська м’ясна порода, індексна оцінка КПВЯ
(more…)