Використання індексів для оцінки однорідності та вирівняності гнізд свиноматок

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.4.082.22

Автор
В.Г. Пелих, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.С. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Херсонський державний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено використання індексів для оцінки однорідності та вирівняності гнізд свиноматок. Встановлено, що збільшення значення індексу маток сприяє більш високій енергії росту поросят до відлучення.

Ключові слова
коефіцієнт кореляції, онтогенез, маса гнізда, біологічні особливості
(more…)

Відтворювальні якості свиноматок української м’ясної породи

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.082.22:636.47

Автор
В.Г. Пелих, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України
І.В. Чернишов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
М.В. Левченко, аспірант
Херсонський державний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено оцінку тварин в умовах господарства (on-farm) за власною продуктивністю (за фенотипом), що безпосередньо отримуються від української м’ясної породи.

Ключові слова
онтогенез, маса гнізда, індекс вирівняності поросят у гнізді, біологічні особливості свиней, українська м’ясна порода, індексна оцінка КПВЯ
(more…)