Ласкаво просимо

Науковий журнал “Вісник аграрної науки Причорномор’я” (“Ukrainian Black Sea region agrarian science“) видається з 1997 року (Постанова ВАК України № 2/7 від 11 вересня 1997 р.) 4 рази на рік і містить результати наукових досліджень з проблем економічних, сільськогосподарських та технічних наук, досліджуваних вченими, аспірантами і магістрами Миколаївського національного аграрного університету та інших навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.

Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.

Науковий журнал “Вісник аграрної науки Причорномор’я” пройшов перереєстрацію Державною реєстраційною службою України 11 січня 2013 року і отримав свідоцтво КВ № 19669-9469ПР.

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України з економічних, сільськогосподарських та технічних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) (накази Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747 та від 16.05.2016 № 515).

Індексація видання в міжнародних наукометричних базах