Ласкаво просимо

Науковий журнал “Вісник аграрної науки Причорномор’я” (“Ukrainian Black Sea region agrarian science“) видається з 1997 року (Постанова ВАК України № 2/7 від 11 вересня 1997 р.) 4 рази на рік і містить результати наукових досліджень з проблем економічних, сільськогосподарських, ветеринарних та технічних наук, досліджуваних вченими, аспірантами і магістрами Миколаївського національного аграрного університету та інших навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.

Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.

Науковий журнал “Вісник аграрної науки Причорномор’я” пройшов перереєстрацію Державною реєстраційною службою України 11 січня 2013 року і отримав свідоцтво КВ № 19669-9469ПР.

Збірник входить до Категорії Б наукових фахових видань, включених до Переліку наукових фахових видань України (науки: економічні, технічні, сільськогосподарські, ветеринарні), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) (накази МОН України  від 07.05.2019 р. № 612; від 11.07.2019 р. № 975).

До наукового журналу «Вісник аграрної науки Причорномор’я» приймаються наукові статті, які відповідають таким спеціальностям:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 101 Екологія
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 181 Харчові технології
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища
 • 201 Агрономія
 • 202 Захист і карантин рослин
 • 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
 • 205 Лісове господарство
 • 207 Водні біоресурси та аквакультура
 • 208 Агроінженерія
 • 211 Ветеринарна медицина
 • 281 Публічне управління та адміністрування
 • 292 Міжнародні економічні відносини

Індексація видання в міжнародних наукометричних базах