Оцінка біоенергетичної ефективності технології Nо-till

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.51.01:631.58:631.95

Автор
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет
А.В. Волошенюк, аспірант
Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція ІЗЗ НААНУ

Анотація
У статті проаналізовано результати біоенергетичної оцінки традиційної, мінімальної технологій обробітку ґрунту та No-till. Виявлено істотне зниження рівня енергетичної ефективності технології No-till у порівнянні з традиційною та мінімальною технологіями. Встановлено, що за умов використання No-till найбільш вагомими були непрямі витрати. Головною причиною їх збільшення був істотно вищий рівень забур’яненості посівів, що, в свою чергу, призвело до збільшення обсягів використання гербіцидів, які мають значну енергетичну ємність.

Ключові слова
біоенергетична оцінка, обробка ґрунту, No-till, забур’яненість, гербіциди
(більше…)

Мінімізація обробітку ґрунту в системі агроекологічного захисту ґрунтів

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.4:504.53

Автор
В.С. Паштецький, кандидат економічних наук, директор
Інститут сільського господарства Криму НААН України

Анотація
Показано переваги та недоліки мінімізації обробітку ґрунту в системі агроекологічного захисту ґрунтів. Доведено, що позитивні аспекти технологій мінімізації обробітку ґрунту повністю виправдовуються лише за високої культури землеробства. Головним завданням раціональної системи обробітку ґрунту в Криму є максимальне нагромадження та раціональне використання ґрунтової вологи, знищення бур’янів, пестицидного і гербіцидного навантаження на природне довкілля і підвищення стійкості ґрунту проти водної та вітрової ерозії.

Ключові слова
мінімізація обробітку ґрунту, захист ґрунтів, культура землеробства
(більше…)

Господарсько-біологічна оцінка сортів цибулі-батун (allium stulosum l.), вирощених у північному причорномор’ї України

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
635.25:631.526.3(477.73)

Автор
І.М. Марценюк, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Наведено основні господарсько цінні ознаки сортів цибулі-батуна протягом першого року вирощування у Північному Причорномор’ї України. Найвищими на кінець вегетаційного періоду були рослини сорту Стася (68,8 см), а найнижчими – сорту П’єро (50,5 см). Виявлено, що найбільшу врожайність має сорт Параде (37,3 т/га), найменшу – сорт Стася (30,1 т/га). Сорт Параде найшвидше досягає параметрів технічної стиглості порівняно із сортами П’єро та Стася.

Ключові слова
цибуля-батун, сорт, псевдостебло, урожайність, сходи
(більше…)

Оцінка економічної та біоенергетичної ефективності вирощування озимої пшениці з використанням регулятора росту АКМ

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.8:338.3

Автор
З.В. Золотухіна, асистент
В.В. Калитка, доктор сільськогосподарських наук, професор
Таврійський державний агротехнологічний університет

Анотація
Встановлено високу економічну та біоенергетичну ефективність застосування регулятора росту АКМ при вирощуванні озимої пшениці в умовах південного Степу України.

Ключові слова
озима пшениця, регулятор росту, передпосівна обробка насіння, економічна та енергетична ефективність
(більше…)

Значення обробітку ґрунту в технології одержання високопродуктивних посівів люцерни

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.51:633.31

Автор
В.П. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація
Висвітлено питання обробітку ґрунту у післяукісних і післяжнивних посівах при безпокривному та підпокривному вирощуванні люцерни посівної.

Ключові слова
обробіток ґрунту, злакові трави, люцерна посівна, безпокривний і підпокривний посіви
(більше…)

Мікробіологічний стан чорнозему південного при запровадженні технології nо-till

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.445.4:631.583:631.46(447.7.)

Автор
О.В. Видинівська, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Викладено результати досліджень впливу технології No-till на мікробіологічний стан чорнозему південного. Доведено, що за умов нульового обробітку спостерігається зменшення загальної чисельності та окремих аеробних спільнот мікроорганізмів внаслідок збільшення щільності ґрунту.

Ключові слова
нульовий обробіток ґрунту, чисельність мікроорганізмів, біологічна активність ґрунту
(більше…)

Метод вирощування кореневої системи зернових культур та вплив регуляторів росту на розвиток кореневої системи ячменю ярого

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.58:581.144.2:633.16

Автор
О.О. Вінюков,
О.М. Коробова,
Державна установа “Донецька державна сільськогосподарська
дослідна станція Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН”
І.О. Кулик,
Державна установа “Інститут сільського господарства степової зони НААН”

Анотація
Розроблено метод отримання непошкодженої кореневої системи зернових культур. Встановлено вплив регуляторів росту на розвиток кореневої та вегетативної систем ячменю ярого. Стимулятори росту сприяють подовженню кореневої системи на 12 см порівняно з контролем. Відношення маси кореня до надземної маси рослини при використанні регуляторів росту знижується до 19,5%.

Ключові слова
ячмінь ярий, коренева система, регулятор росту, контейнер без дна
(більше…)

Вплив густоти рослин цибулі ріпчастої на урожайність в умовах краплинного зрошення північного степу України

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
635.2:635-15:635.25

Автор
А.С. Даніліна, аспірант
О.Л. Семенченко, аспірант
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН України

Анотація
У статті наведено результати досліджень впливу режимів зрошення та густоти рослин цибулі ріпчастої на врожайність в умовах північного Степу України.

Ключові слова
цибуля ріпчаста, густота, краплинне зрошення, сорт, урожай
(більше…)

Особливості сперматогенезу та спермопродукції самців

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
636.4.082.453.5

Автор
В.О. Мельник, кандидат біологічних наук, доцент
О.О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
А.О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Д.А. Карпенко, студент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено видові особливості сперматогенезу та спермопродукції самців. Для кожного виду плідників тривалість сперматогенезу генетично обумовлена і не змінюється. Термін просування сперміїв по каналу придатка сім’яника залежить від частоти еякуляції і не припиняється навіть при відсутності еякуляції. Середні показники еякуляту мають видову специфічність та відповідну характеристику.

Ключові слова
самці, сперматогенез, спермії, еякулят, рухливість сперміїв
(більше…)

Особливості гістологічної будови м’язової тканини свиней породи дюрок за різними методами розведення

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
636.4:591.81

Автор
О.О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Наведено результати досліджень гістологічної будови м’язової тканини проміжної голівки найдовшого м’яза спини свиней породи дюрок при чистопородному розведенні та в поєднаннях з м’ясними генотипами. Встановлено відмінності показників гістологічної будови м’язової тканини в піддослідних групах тварин.

Ключові слова
гістологічна будова м’язової тканини, порода дюрок, свині
(більше…)