Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи – інструмент розвитку сільських територій

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
631.115.13:711.437

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, доцент
Ю.А. Кормишкін, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено проблеми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні. Наведено показники розвитку кооперативного руху в окремих країнах світу. Доведена необхідність реалізації положень програми “Рідне село”. Визначено завдання Регіонального навчально-практичного центру сталого розвитку сільських територій МНАУ та етапи їх реалізації.

Ключові слова
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, населення у сільській місцевості, сільська територія, державне фінансування
(більше…)

Удосконалення механізму експортно-імпортних операцій аграрних підприємств Миколаївської області з країнами СНД

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
339.56:631.11(477.73)

Автор
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Р.В. Данильченко, здобувач
Т.М. Борисова, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті висвітлено сучасний стан експортно-імпортних операцій в аграрному секторі економіки Миколаївської області. Досліджено особливості процесу міжнародної торгівлі між підприємствами Миколаївської області та країнами СНД, а також фактори, що впливають на її кінцевий результат для кожної зі сторін. Запропоновано шляхи ефективного розвитку зовнішньоторговельних операцій.

Ключові слова
експорт, імпорт, сільськогосподарська продукція, інвестиції
(більше…)

Напрями і складові вдосконалення методики оцінки зовнішнього середовища економічної системи

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
636:338.439.4

Автор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто питання щодо напрямів і сутності методики оцінки зовнішнього середовища економічної системи. Обґрунтовано сутність і практичне використання методики BERI. На підставі експертної оцінки виявлено пріоритетні чинники впливу на розвиток економічної системи у контексті формування основ щодо сталого розвитку. Експертна оцінка проводилася групами експертів із метою вдосконалення існуючої методики.

Ключові слова
чинники зовнішнього впливу, експертна оцінка, сталий розвиток
(більше…)

Сучасний стан садівництва та логістика реалізаційної діяльності садівничих підприємств Миколаївської області

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
65.012.34:631.11:634(477.73)

Автор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
Р.Є. Нікітіна, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Проаналізовано сучасний стан садівництва у Миколаївській області та галузеві особливості збуту плодової продукції. Обґрунтовано необхідність створення сільськогосподарського логістичного центру як засобу налагодження реалізаційної діяльності підприємств галузі.

Ключові слова
сільське господарство, збут, плоди, садівництво, реалізація, збутова логістика, сільськогосподарський логістичний центр
(більше…)

Оцінка існуючих моделей і застосування методу “ККК” для діагностики банкрутства

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
338:246.471

Автор
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
Н.І. Костаневич, кандидат економічних наук, доцент
А.Г. Костирко, старший викладач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті дано оцінку існуючим діагностики банкрутства, у т.ч. методу “ККК”. Надано результати діагностики банкрутства одного з сільськогосподарських підприємств Миколаївської області.

Ключові слова
оцінка, банкрутство, моделі, діагностика, сільськогосподарське підприємство
(більше…)

Стан та перспективи розвитку регіонального ринку агрострахування

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
332.1:368.5

Автор
Г.М. Рябенко, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено стан ринку агрострахування України, проаналізовано страхування сільськогосподарських культур у динаміці та за регіонами України, розглянуто діяльність страхових компаній з аграріями. Визначено основні проблеми ринку агрострахування України та запропоновано шляхи його подальшого удосконалення та розвитку.

Ключові слова
страховий ринок, страховий захист, страхові ризики, страхова сума, страхова премія, аграрне страхування, ринок агрострахування
(більше…)

Державне фінансування соціального розвитку населення в Україні

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
369.041:316.42/48:314(477)

Автор
Т.І. Лункіна, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено основні аспекти державного фінансування соціального розвитку населення в Україні. Проаналізовано сучасний стан виплат соціальної підтримки в державі. З’ясовано основні причини низької ефективності державного фінансування соціального розвитку населення.

Ключові слова
соціальний розвиток, державне фінансування соціальної сфери населення, малозабезпечені верстви населення, соціальний захист населення, бюджет
(більше…)

Об’єкти бухгалтерської професії в аграрному секторі

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
001.12:[331.54:657]:631

Автор
В.М. Метелиця, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Анотація
Обґрунтовано положення про те, що управління аграрною галуззю стає можливим завдяки визнанню специфічних складових аграрного сектора в якості об’єктів бухгалтерської професії. Проведено дослідження таких складових аграрного сектора: біологічної (в частині об’єктів обліку біологічного капіталу та процесу сільськогосподарської діяльності), агротехнічної (об’єкт обліку – процес виробництва органічної продукції (сировини) та фінансової (об’єкт обліку – фінансовий капітал).

Ключові слова
об’єкти бухгалтерської професії, біологічний капітал, органічне виробництво, фінансовий капітал
(більше…)

Державне регулювання якості і безпечності продукції птахівництва в умовах глобалізації продовольчих ринків

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
351.824.1:338.439.5:636.5:637.05

Автор
О.Ф. Кирилюк, кандидат економічних наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація
Розглянуто сучасний стан державного регулювання якості і безпечності продукції птахівництва в Україні, можливості експорту яєць і м’яса птиці з урахуванням вимог європейського ринку, визначено концептуальні підходи щодо обґрунтування державної стратегії підвищення конкурентоспроможності продукції птахівництва в умовах глобалізації продовольчих ринків.

Ключові слова
якість і безпечність, продукція птахівництва, ринок, державне регулювання
(більше…)

Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій України в контексті їх сталого розвитку

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
364.48 (1-22)

Автор
В.А. Ткачук, кандидат економічних наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація
У статті проаналізовано сучасний стан соціальної інфраструктури, досліджено вплив соціальної інфраструктури на умови життєдіяльності та можливості людського розвитку у сільській місцевості. Вивчено проблеми розвитку та напрями поліпшення стану соціальної інфраструктури села.

Ключові слова
сталий розвиток, сільські території, соціальна інфраструктура села
(більше…)