Зміст №2 (84) 2015, Том 2

3 В. С. Шебанін, О. Є. Новіков, В. С. Топіха, В. Я. Лихач. Навчально-науково-виробничий свинокомплекс миколаївського національного аграрного університету в системі інноваційного розвитку апк

10 В. П. Рибалко. Не тільки збільшувати виробництво свинини, але й не погіршувати її якості

15 С. А. Гнатюк. Результати і перспективи роботи господарств корпорації «тваринпром»

23 О. В. Піскун, М. І. Бакун. Стан та перспективи розвитку галузі тваринництва в миколаївській області на 2015-2017 роки

27 С. Л. Войтенко, В. О. Горобець. Оцінювання кнурів за якістю гібридного молодняка

33 М. Д. Березовський, О. Л. Нарижна. Хімічний склад і фізико-хімічні властивості м’яса та сала свиней, одержаних при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопорідними кнурами різних генотипів

40 Л. П. Гришина, О. Г. Фесенко. Ефективність використання спеціалізованого типу свиней за схрещування та гібридизації

48 В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, О. І. Загайкан, П. О. Шебанін. Технологія виробництва свинини в умовах тов «таврійські свині»

55 А. С. Петрушко, Д. Н. Ходосовский, И. И. Рудаковская, А. А. Хоченков, А. Н. Шацкая, В. А. Безмен, В. И. Беззубов, О. М. Слинько. Откормочные и мясосальные качества свиней при различных условиях содержания

63 Є. М. Агапова, Р. Л. Сусол. Узагальнення селекційно-технологічних основ створення та практичного використання перспективного генотипу свиней одеського регіону

71 О. В. Ульянченко, А. І. Трончук, М. В. Церенюк. Забезпечення інтенсифікації відтворення поголів’я в свинарстві

78 С. С. Іванов, Ф. А. Бородаєнко. Ефективне виробництво свинини в умовах свк «агрофірма «миг-сервіс-агро»

87 О. В. Акімов. Оцінка відгодівельних якостей свиней з позиції оптимальної взаємодії їх генотипів та специфіки середовища

91 І. Б. Баньковська, В. М. Волощук. Вплив факторів генотипу та способу утримання на морфологічний склад туш свиней

100 О. О. Стародубець. ВПлив сезону року на відтворювальні якості свиноматок

104 В. А. Коротков, О. А. Васильєва, І. М. Желізняк. Відтворювальні якості свиноматок при схрещуванні з термінальними кнурами

107 Т. Я. Іваненко. Зернофуражне виробництво – важливий фактор ефективного розвитку свинарства у господарствах миколаївської області

112 Т. В. Щербань, П. А. Ващенко. Відгодівельні, забійні і м’ясо-сальні якості свиней миргородської породи та її помісей

120 В. А. Лісний, Т. М. Лісна. Підвищення ефективності галузі свинарства шляхом впровадження сучасних технологій

126 О. І. Юлевич. Незамінні амінокислоти в раціонах годівлі відлучених поросят

133 А. М. Шостя. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців червоної білопоясої породи

140 Б. С. Шаферівський. Продуктивність кнурів спеціалізованих м’ясних порід зарубіжного походження

146 М. А. Хватова. Шляхи покращання генетичного потенціалу порід свиней

151 Г. І. Калиниченко, О. А. Коваль, О. І. Петрова. Сучасна технологія виробництва свинини в умовах стов ім. мічуріна братського району миколаївської області

156 О. С. Пилипчук, В. І. Шеремета. Репродуктивна здатність свиноматок при застосуванні нейротропно-метаболічного препарату

163 О. С. Похваленко, Н. С. Савосік. Особливості росту та розвитку підсвинків різних генотипів

170 С. О. Костенко, О. В. Сидоренко, П. П. Джус. Поєднуваність батьківських пар у свинарстві з урахуванням генотипу тварин за геном рецептора естрогену-1

175 Є. В. Баркарь, І. А. Галушко. Аналіз вікової динаміки відтворювальних якостей свиноматок різних порід

181 В. В. Соляник, С. В. Соляник. Видосоответствующие экологически сбалансированные технологии как альтернатива интенсивному пути развития подотраслей животноводства

187 О. М. Церенюк, О. В. Акімов, Ю. В. Череута. Підвищення рівня відтворювальних якостей свиноматок

193 В. О. Мельник, О. О. Кравченко, А. О. Бондар, А. О. Краєвська. Досвід діагностики поросності свиноматок методом ультразвукового дослідження

Редакція випуску 2 (84), том 2 2015

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, д.е.н., проф. (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, д.т.н., проф. (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
І.П. Шейко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НАН Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)
А.С. Добишев, д.т.н., професор (Республіка Білорусь)
С.Г. Чорний, д.с.-г.н., професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, проф. (Німеччина)

Одержання еліти картоплі на оздоровленій основі в умовах зрошення півдня України.

Номер, рік
2(85), том 1, частина 2, 2015
УДК 631.03:635.21:631.6(833)

Автор
Ю. О. Лавриненко, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України
Г. С. Балашова, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.
І. П. Бугаєва, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.
Інститут зрошуваного землеробства НААН України

Висвітлено результати досліджень щодо скорочення  строку одержання еліти картоплі до 1,5 року польового репродукування, зменшення можливого перезараження рослин вірусними хворобами, зниження негативного впливу жорстких погодних умов на процес виродження матеріалу, збільшення коефіцієнта розмноження і збереження сортових якостей картоплі в умовах посушливого клімату півдня.

Ключові слова
картопля, насінництво, розсадники, культура in vitro, мікробульби, мінібульби, закритий грунт, продуктивність.
(більше…)

Состояние и перспективы развития отрасли животноводства в Николаевской области на 2015-2017 годы.

Номер, рік
2(84), том 2 2015
УДК 636.4.082

Автор
О. В. Піскун, в.о. директора департаменту
М. І. Бакун, начальник відділу тваринництва Департамент агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації, Україна

У статті наведено інформацію щодо стану галузей тваринництва в господарствах Миколаївської області та представлено можливі шляхи перспективного розвитку тваринницького комплексу Миколаївщини.

Ключові слова
агропромисловий комплекс, тваринництво, галузь, продуктивність

(більше…)

Ефективність використання вологи різноудобреними сидеральними парами.

Номер, рік
2(84), том 2 2015
УДК 636.082

Автор
В. П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор,
головний науковий співробітник
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України, Україна?

У статі коротко викладено значення продукції тваринного походження для харчування людини, а також сучасний стан та перспективи виробництва свинини в Україні без зниження її якості.

Ключеві слова
чисельність свиней, продуктивність, свинина, сало, інтенсивна технологія, реалізація. (більше…)

Формування показників якості зерна пшениці озимої в умовах Північного Степу.

Номер, рік
2(84), том 2 2015
УДК 636.4.082

Автор
С. А. Гнатюк, генеральний директор Української корпорації по виробництву м’яса на промисловій основі «Тваринпром», Україна

У статті проаналізовано роботу підприємств галузі свинарства за останні роки, а також висвітлено проблемні питання стосовно подальшого нарощування обсягів виробництва свинини на промисловій основі в умовах Української корпорації по виробництву м’яса на промисловій основі «Тваринпром».

Ключові слова
свинарство, корпорація, технологія, продуктивність. (більше…)

Оцінювання кнурів за якістю гібридного молодняка

Номер, рік
2(84), том 2 2015
УДК 631.1:636(477.73)

Автор
С.Л. Войтенко, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.О. Горобець, аспірант
Полтавська державна аграрна академія, Україна

У статті наведено результати оцінювання свиней зарубіжного походження за віком досягнення живої маси 100 кг під час відгодівлі та вирощування. З урахуванням різного рівня годівлі та походження піддослідні тварини проявили не однакову швидкість росту. Вік досягнення живої маси 100 кг відгодівельним молодняком значно відрізнявся від одержаного під час вирощування, що в кінцевому результаті відобразилося у не достовірних та різноспрямованих коефіцієнтах кореляції між даною ознакою у напівсибсів. У підсумку зроблено висновок про неможливість оцінки кнурів-плідників лише за власною продуктивністю гібридного молодняка. Для більшої об’єктивності краще використовувати середні величини двох методів оцінювання потомків, або зосередити увагу на оцінці гібридного молодняка за відгодівельними ознаками.

Ключові слова
Свині, вік досягнення живої маси 100 кг, вирощування, відгодівля, кореляція між ознакою, оцінка кнурів. (більше…)

Хімічний склад і фізико-хімічні властивості м’яса та сала свиней, одержаних при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопорідними кнурами різних генотипів

Номер, рік
2(84), том 2 2015
УДК 636.4.082

Автор
М.Д. Березовський, доктор сільськогосподарських наук
О.Л. Нарижна, аспірант
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, Україна

Наведено результати досліджень хімічного складу та фізико-хімічних властивостей м’язової і жирової тканин свиней, одержаних при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопорідними кнурами різних генотипів. Встановлено, що за хімічним складом і фізико-хімічними властивостями м’язова та жирова тканини свиней знаходилися на рівні нормативних показників і відповідали вимогам продукції високої якості. Проте, у м’язовій тканині тварин IV групи найвищий вміст жиру – 3,06% і відповідно найвища енергетична цінність – 130 Ккал/100 г. У досліджених зразках показники рН коливались в межах 5,67…5,98 од. рН. При дослідженні сала встановлено високу температуру плавлення у ІІ та IV групах – 36,4 та 36,7°С, відповідно, що свідчить про придатність сала до тривалого зберігання. Ключові слова: відгодівля, м’язова, жирова тканина, гібриди, термінальні кнури, мармуровість м’яса.

Ключові слова
свині, вік досягнення живої маси 100 кг, вирощування, відгодівля, кореляція між ознакою, оцінка кнурів. (більше…)

Ефективність використання спеціалізованого типу свиней за схрещування та гібридизації

Номер, рік
2(84), том 2 2015
УДК 636.4.082

Л. П. Гришина, доктор сільськогосподарських наук
О. Г. Фесенко, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, Україна

Використано прийоми підвищення інформативності селекційного процесу шляхом оцінки комбінаційної здатності (загальної і специфічної) порід. Встановлено доцільність використання породи п’єтрен і термінальних кнурів
(дюрок ? п’єтрен) на заключному етапі гібридизації: вихід м’яса в тушах збільшується на 4,0…2,7% (Р?0,001) у порівнянні з тваринами великої білої породи й становить 65,13 і 63,83%, відповідно.

Ключові слова
гібридизація. схрещування. комбінаційна здатність, термінальні плідники, якість м’яса. (більше…)

Технологія виробництва свинини вумовах тов «Таврійські свині»

УДК 636.4.082

В. С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. Я. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С. І. Луговий, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
О. І. Загайкан, директор ТОВ «Таврійські свині»
П. О. Шебанін, аспірант

Миколаївський національний аграрний університет, Україна Наведено продуктивні якості свиней української м’ясної породи (асканійського типу) та великої білої породи зарубіжної селекції в умовах ТОВ «Таврійські свині» Скадовського району Херсонської області. Впровадження інтенсивних елементів технології дало можливість отримати високі результати
продуктивності тварин. Встановлено, що в племінному заводі ТОВ «Таврійські свині» розводять та вирощують такі породи свиней, які є не перевершеними за відтворювальними, відгодівельними та м’ясними якостями в умовах України. Галузь свинарства у господарстві стала рентабельною та конкурентоспроможною серед господарств області та країни.

Ключові слова
технологія, свині, порода, продуктивні якості, бонітування. (більше…)

Откормочные и мясосальные качества свиней при различных условиях содержания

УДК 636.4.083:636.033

А. С. Петрушко, кандидат сельскохозяйственных наук
Д. Н. Ходосовский, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
И. И. Рудаковская, кандидат сельскохозяйственных наук
А. А. Хоченков, доктор сельскохозяйственных наук, доцент
А. Н. Шацкая, кандидат сельскохозяйственных наук
В. А. Безмен, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
В. И. Беззубов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
О. М. Слинько, соискатель

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству», г. Жодино, Беларусь
В статье рассматривается влияние различных технологий содержания на откормочные и убойные качества свиней. В результате проведенных нами исследований было доказано, что система содержания животных на глубокой подстилке позволяет улучшить качественные показатели свинины. Мясо свиней, откормленных на глубокой подстилке, обладает высокими качественными характеристиками. В длиннейшей мышце спины свиней опытной группы содержится больше внутримышечного жира на 0,3%, оно обладает высокой
влагоудерживающей способностью на 1,5%, более высокой интенсивностью окраски –на 0,4 единиц экстинкции или 0,5%, большим значением рН через 24 и 48 ч. после убоя –на 1,8% и лучшими вкусовыми качествами жареного мяса –на 7% и бульона –на 2,3% при дегустации.

Ключевые слова
свиньи, молодняк, убойные показатели, технология содержания, продуктивные качества. (більше…)