Зміст випуску 1 (82), 2015

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
3 Olena Kotykova, Olga Khristenko. The part to rational land use – indication of the environmental condition of agricultural land
15 І. І. Червен, Н. В. Цуркан. Комплексна оцінка розвитку виробництва продукції багаторічних трав
24 Julie A. Albrecht. Consumer Acceptance and Willingness to Purchase Irradiated Foods in the United States
39 І. Т. Кіщак, Н. О. Корнєва, О. Є. Новіков. Державне регулювання та економіко-технологічні засади розвитку рибопродуктового комплексу 
49 Н. В. Потриваєва. Нормативно-правові особливості та проблемні аспекти обліку основних засобів
58 М. І. Підгребельна, Б. І. Шувар. Особливості діяльності великотоварних аграрних підприємств та їх вплив на аграрний ринок України
65 Б. Б. Музика. Подолання внутрішніх суперечностей – основаподальшого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу
75 О. В. Манжура. Кооперативи у страховому секторі:історичний досвід і перспективи для України
85 Н. О. Шишпанова. Вплив демографічної ситуації на відтворення трудового потенціалу сільських територій
93 О. М. Зуб. Інвестиційно-інноваційні передумови формування економічної безпеки аграрного сектора
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
100 Р. А. Вожегова, О. І. Олійник. Динаміка висоти рослин рису та стійкість їх до вилягання залежно від сортового складу, обробітку ґрунту та фону мінерального живлення
107 Л. К. Антипова. Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на півдні України
115 С. П. Полторецький. Енергетична ефективність вирощування насіння проса
121 М. П. Федюшко. Екологічне обґрунтування індикаторних видів асоційованого агробіорізноманіття Північного Приазов’я України
130 Н. В. Телекало. Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного
137 Т. С. Аралова. Гібридологічний аналіз кількісних ознак продуктивності гібридів F1 горошку посівного
144 А. А. Назарчук. Фотосинтетичний потенціал сої залежно від інокуляції насіння, фону живлення та сорту в умовах степу України
152 Т. В. Підпала, Н. В. Гребенюк. Оцінка забійних якостей бугайців молочних порід
158 В. С. Топіха, А. А. Волков. Методичні основи створення та використання свиней породи дюрок української селекції в умовах ПРАТ «Племзавод «Степной»
166 В. М. Волощук, В. О. Іванов, Н. М. Погрібна. М’ясні якості кнурців різного рівня стрес-схильністі
171 С. Л. Войтенко, М. О. Петренко. Продуктивність свиней породи ландрас
180 С. М. Раскатова, О. В. Костюнина, А. А. Траспов, К. М. Шавырина, Н. А. Зиновьева. Генетическая обусловленность откормочных качеств свиней по ряду QTL
187 В. Я. Лихач, С. С. Крамаренко, П. О. Шебанін. Використання ентропійно-інформаційного аналізу для оцінки відтворювальних якостей помісних свиноматок
195 Е. С. Гридюшко, И. Ф. Гридюшко. Продуктивность и генетическая структура материнских линий белорусского заводского типа свиней породы йоркшир
203 О. С. Крамаренко. Аналіз генетико-демографічних процесів в популяції худоби південної м’ясної породи

Редакція випуску 1 (82), 2015

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.І. Гавриш, доктор екномічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
І.П. Шейко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НАН Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)
А.С. Добишев, доктор технічних наук, професор (Республіка Білорусь)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)

Зміст випуску 4 (81), 2014

Редакція випуску 4 (81), 2014

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.І. Гавриш, доктор екномічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)
А.С. Добишев, токтор технічних наук, професор (Білорусь)

Випуск 3 (80) 2014, Том 2

5. Обліково-аналітичне, фінансово-кредитне та інформаційне забезпечення розвитку аграрного сектора економіки України. 

3. О. Ю. Єрмаков. Методологія економічного дослідження аграрних проблем.
13. В. В. Липчук, Б. І. Шувар. Оцінка інноваційності розвитку сільського господарства.
22. О. М. Крамаренко. Вплив інфляції на результати роботи банківської системи України.
29. І. В. Мельниченко. Загиблі посіви в контексті інформаційного забезпечення виробничого менеджменту.
35. Є. М. Руденко. Удосконалення механізму управління податковими платежами сільськогосподарських підприємств.
44. Bozena Kaczmarska. Innovation risk in agricultural production.
53. С. В. Сендецька. Основні тенденції розвитку ринку маркетингових комунікацій України.
59. Н. В. Войтович. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери економіки України.
67. І. В. Ксьонжик. Формування концепції інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій України.
75. А. Ю. Корабахіна. Особливості застосування АВС-аналізу у процесі формування товарного асортименту сільськогосподарської продукції.
83. О. Г. Обмок. Облік результатів рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників.
91. А. Л. Коляда. Аналітичний інструментарій ідентифікування латентних чинників ефективного управління підприємствами.

101. Соціально-економічні напрями підвищення привабливості та конкурентоспроможності аграрного сектора.
101. Б. В. Погріщук. Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки.
111. В. І. Мельник, Г. Б. Погріщук. Організаційно-економічний механізм відтворення в агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки.
119. І. А. Ажаман. Розвиток екологічного аудиту в сільському будівництві.
126. Н. А. Грецька. Особливості державного регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні.

134. Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності землеробської галузі.
134. Н. В. Палапа, І. О. Сігалова, О. В. Крикунова, Л. М. Карпук. Комплексна оцінка загальної деградованості орних земель.
144. С. М. Ковтун-Водяницька, В. В. Тарасова, Є. Ю. Полукарова, С. С. Древова. Малопоширені інтродуценти роду nepeta l. Як нове джерело для вітчизняної виноробної галузі.
151. Н. В. Поляшенко. Характеристика гумусового стану схилових чорноземних грунтів степу України.

158. Актуальні питання сучасних технологій виробництва і переробки тваринницької сировини та її стандартизації.
158. В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. В. Кіш. Результати племінної роботи з внутрішньопорідним типом свиней породи дюрок української селекції «степовий» в умовах ПАТ «Племзавод
«Степной» Запорізької області.
166. Т. В. Підпала, О. С. Марикіна. Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід.
173. Л. С. Патрєва. Вплив калібрування яєць качок кросу «Темп» на їх інкубаційні якості.
178. В. А. Кириченко, Є. В. Баркарь, С. П. Кот. Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з показниками живої маси ягнят при народженні.
182. А. А. Рукавиця, С. І. Луговий. Аналіз результатів використання селекційних (оціночних) індексів як критеріїв відбору племінних свиноматок.
189. Г. А. Данильчук, О. О. Кравченко, М. Г. Савчук. Вплив режиму годівлі на ефективність вирощування цьоголіток.
195. П. О. Шебанін. Ефективне використання генофонду свиней в умовах ТОВ «Таврійські свині».

203. Роль аграрних вищих навчальних закладів у формуванні культури майбутніх фахівців.
203. Р. Б. Кухар, Н. Р. Мотько, І. Р. Дудик, О. П. Токарчук. Інформатизація освіти – необхідна умова при формуванні інформаційного суспільства.

Редакція випуску 3 (80) 2014, Том 2

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)

Випуск 3 (79) 2014, Том 1

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3.  І.Т. Кіщак, Н.О. Корнєва, О.Є. Новіков. Стратегічні імперативи розвитку рибопродуктового комплексу держави.
16.  О.М. Вишневська. Напрями і складові еколого-орієнтованого розвитку економіки країни.
23.  В.І. Гавриш. Особливості визначення ставки дисконтуваня інвестиційних проектів з виробництва енергетичних ресурсів.
36.  Н.В. Потриваєва. Аудит як засіб попередження банкрутства.
44. М.С. Самойлік. Концептуальні засади формування регіональної політики ресурсно-екологічної безпеки.
51.  М.М. Бабич. Нормативно-правове регулювання права на харчування в Україні.
61.  О.С. Біліченко. Дисциплінарна політика та інструменти її реалізації у трудовому колективі.
73.  С.О. Малюк. Асортиментні стратегії у комплексній системі  маркетингу підприємства.
81.  А.Г. Костирко. Міжнародний досвід зміцнення фінансового потенціалу держави.
88.  Т.А. Ткаченко. Методичні підходи до оцінки ефективності управління збутовою діяльністю аграрних підприємств.
95.  Л.В. Харчук. Методичні підходи до оцінки біоенергетичного потенціалу соломи.
105.  Є.М. Федорчук. Оцінка енергетичного потенціалу біоенергетичних культур в Херсонській області.
115.  К.О. Кухта. Формування системи маркетингу на підприємствах зернопродуктового підкомплексу.
126.  Р.В. Данильченко. Формування організаційно-економічного механізму зернового ринку.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
139.  В.І. Лопушняк. Зміна фосфорного режиму темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення.
146.  В.Я. Щербаков, Д.С. Стан. Проблеми інтенсифікації виробництва кормового буряка в Україні.
153.  С.С. Байбєрова. Збереження біологічної цінності плодів яблуні за обробки їх антиоксидантною композицією ДЕПАА.
159.  О.Т. Cемен. Динаміка основних елементів живлення в грунті при вирощуванні гарбуза мускатного в умовах півдня України.
169.  О.В. Денисюк. Продуктивність та відтворювальна здатність корів за різного характеру лактаційної кривої.
176.  Н.В. Яремич. Перспектива використання препарату «е-селен» для покращення відтворювальної здатності самок норок скандинавської селекції.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
183.  А.М. Фоменко, Д.Ю. Шарейко, І.С. Білюк. Стенд фізичного моделювання робочих процесів у електроприводах верстатів з ЧПК.
190.  Л.П. Воробьёв, Д.В. Бабенко, Г.А. Иванов, Н.Л. Воробьёва. Типы опорных подшипников с газовой смазкой, используемых в роторных машинах.
198. Д.Л. Кошкін. Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки.

Редакція випуску 3 (79) 2014, Том 1

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)

Випуск 2 (78) 2014

Зміст випуску 2 (78) 2014

Економічні науки
3. О. Є. Новіков, В. Я. Лихач, П. О. Шебанін, Ф. А. Бородаєнко. Створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини на базі Навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету.
16. Н. В. Потриваєва. Облікові аспекти формування майна та розподілу доходу у сільськогосподарських кооперативах.
24. В. І. Криленко. Нормативно-правові особливості регулювання економічної безпеки аграрного сектора.
37. О. І. Котикова, Ю. І. Юрченко. Впровадження екологічно чистого виробництва продукції сільського господарства в Україні.
46. Т. В. Порудєєва, Т. Я. Іваненко. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі послугами у Миколаївській області.
51. Т. В. Пилипенко. Біоенергетичний потенціал аграрного сектора як передумова сталого розвитку України.
57. C. В. Тивончук, Я. О. Тивончук. Світовий ринок молока і молочних продуктів: особливості формування та тенденції розвитку.
65. О. В. Лазарєва. Діагностика соціально-економічного стану регіону.
72. Т. Ю. Приймачук, Т. М. Ратошнюк, Т. Ю. Сітнікова, А. В. Проценко, Т. А. Штанько. Співпраця хмелярства та пивоваріння: світовий та вітчизняний ракурс.
80. Н. В. Цуркан. Формування та функціонування ринку продукції багаторічних трав на півдні України.
88. Є. О. Павлюк. Реформування системи пенсійного забезпечення України: передумови та основні засади.
95. О. В. Шавурська. Облік витрат на відтворення деревних лісових активів шляхом лісорозведення.

Сільськогосподарські науки
103. О. В. Морозов, І. О. Біднина, В. В. Морозов, В. Г. Найдьонов. Оцінка сучасного гідрогеолого-меліоративного стану земель Каховського зрошуваного масиву.
112. В. О. Чабан. Оцінка забруднення водоймищ морським транспортом та біологічний метод очищення водного середовища за допомогою ейхорнії товстоножкової.
120 О. В. Письменний, О. С. Левкова. Вивчення впливу препаратів (quicelum, granfol k, triamin radicular) на урожайність та якість продукції капусти білокачанної.
126. І. І. Гасанова, Н. Л. Ноздріна. Ріст та розвиток рослин пшениці озимої протягом весняно-літньої вегетації в Північному степу.
132. О. В. Трубілов. Особливості формування врожайності зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від елементів технології.
138. Н. В. Поляшенко. Морфологічні особливості та загальні фізичні властивості еродованих чорноземних ґрунтів Степу України.
143. Є. Г. Філіпов. Вплив агротехнічних прийомів на економічну ефективність вирощування сафлору красильного в умовах зрошення півдня України.
150. В. І. Козечко. Формування надземної маси рослинами сортів пшениці озимої в умовах північного Степу.
157. C. В. Богульська. Агробактеріальна трансформація ярого ріпаку без етапу регенерації in vitro.
163. Т. І. Фотіна, С. О. Шаповалов, В. О. Калашніков, О. В. Кисельов, Л. М. Ладика. Порівняльна характеристика фізико-хімічного складу цистернального та альвеолярного козячого молока за умов видоювання.
171. В. М. Іовенко, О. В. Іванина. Особливості відтворювальної здатності вівцематок асканійської тонкорунної породи.
178. О. В. Лянзберг. Вплив екологічних умов на результати вирощування цьоголітків коропових риб.
186. М. М. Поручник. Оцінка відтворювальних якостей свиноматок залежно від генотипу.

Технічні науки
192. Д. Ю. Шарейко, І. О. Шведененко. Адаптивний регулятор у структурі сучасного комплектного електроприводу.
200. А. Ю. Ліннік. Обґрунтування конструкції апарату для очищення голівок коренеплодів цукрових буряків.
(more…)

Випуск 1 (77) 2014

Зміст випуску 1 (77) 2014

Економічні науки
3. В.С. Шебанін. Зерновиробництву України – інноваційний розвиток.
11. І.І. Червен, М.І. Кареба. Щодо розвитку ринкусільськогосподарських угідь в Україні.
19. О.М. Вишневська. Конкурентні позиції сільськогосподарських підприємств.
26. І.Т. Кіщак, Н.О. Корнєва. Ефективність використання бюджетних коштів на стабілізацію чисельності поголів’я тваринництва у Миколаївській області.
34. Л.П. Марчук. “Зелена” економіка: суперечності та перспективи розвитку.
42. І.Г. Крилова. Соціально-вікові особливості участі жінок на ринку праці України.
49. В.І. Криленко. Оцінка сільськогосподарської складової аграрного сектора у забезпеченні економічної безпеки України.
58. Т.В. Калашнікова. Вплив державної підтримки на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств.
64. Н.Ю. Буга. Стан та проблеми аграрного сектора економіки України в сучасних умовах.
71. Н.І. Климаш, С.Г. Бляшук. Стан та особливості розвитку аграрного сектора економіки в сучасних умовах.
80. Н.В. Цуркан. Актуальні проблеми виробництва продукції багаторічних трав на півдні України.
86. Л.І. Крачок Аспекти технологічної безпеки аграрної галузі в Україні та світі: порівняльний аналіз.
93. Т.М. Висоцький. Аналіз державної підтримки рослинництва в Україні.
100. Л.В. Сус. Перспективи стабілізації цінової ситуації в галузі тваринництва.
109. Р.В. Данильченко. Міжнародний досвід функціонування та регулювання зернового ринку.
119. Ю.А. Кормишкін. Механізм державної підтримки рослинництва.

Сільськогосподарські науки
127. Л.К. Антипова. Роль абіотичних факторів у формуванні врожаю насіння люцерни за різних укосів.
133. Н.В. Маркова. Агроекологічні аспекти вирощування гібридів соняшнику в умовах Південного Степу України.
140. Н.М. Єфімова. Вплив мінеральних добрив на поживний режим грунту та урожайність післяжинивних посівів проса в агромеліоративному полі рисової сівозміни.
148. Б.І. Аврамчук. Формування висоти еспарцету посівного залежно від елементів технології в правобережному лісостепу України.
154. Л.В. Гойсюк. Особливості водоспоживання кабачка за різних строків сівби та схем розміщення рослин в умовах західного Лісостепу України.
161. В.І. Гроза. Динаміка росту і розвитку перепелів при вирощуванні з використанням наносрібла.
169. Н.В. Гребенюк. Особливості годівлі бугайців у період вирощування до 6-місячного віку.

Технічні науки
176. В.Р. Черлінка. Застосування гексагонально-растрової ЦМР у дослідженнях хронологічно-хорологічної варіабельності ґрунтового покриву.
182. А.Ю. Ліннік. Визначення діючої сили еластичного бича на коренеплід цукрового буряка.
188. С.Г. Чорний, А.О. Жиленков, Л.М. Козаченко, І.Л. Тітов. Алгоритмізація процесу оптимального керування узагальненим показником якості для складних структур.
197. В.С. Подгуренко. Нагрузочная способность зубчатых муфт с учетом погрешностей изготовления зубьев.
(more…)

Випуск 4 (76) 2013, Том 2, Частина 2

Зміст випуску 4 (76) 2013, том 2, частина 2

3. І.О. Балабанова. Вплив стрес-факторів на продуктивні якості свиней порід ландрас і велика біла.
7. А.О. Бондар. Вплив інфрачервоного опромінення на продуктивність поросят-сисунів.
12. Н.О. Борисенко, Т.А. Нагорнюк, С.І. Тарасюк. Особливості генетичної структури білого і строкатого товстолобиків.
18. І.А. Галушко. Молочна продуктивність корів голштинської породи різного екопоєднання.
24. М.І. Гиль, П.О. Шебанін. Порівняльний аналіз відтворювальної функції самиць різних порід худоби молочного напряму продуктивності.
34. Ю.М. Глушко. Хромосомний поліморфізм українських коропів ДП СГЦР “Поділля”.
43. О.В. Гончарова. Якість води та біотехнологічні особливості при напуванні страусів.
47. В.І. Гроза. Вирощування перепелів з використанням наносрібла.
51. А.В. Гуцол. Жирнокислотний склад м’язової тканини свиней при згодовуванні ферментних препаратів.
57. О.В. Іванова, Є.В. Баркарь. Вплив генотипу баранів-плідників на збереженість та статевий склад нащадків.
63. Г.І. Калиниченко, О.А. Коваль. Відтворювальні якості свиноматок за різних поєднань в умовах сучасної технології.
68. О.І. Каратєєва. Прогнозування молочної продуктивності худоби за різних типів формування організму.
77. В.А. Кириченко, С.П. Кот, В.М. Іовенко. Залежність продуктивних ознак овець від загальної кількості виявлених антигенів.
81. В.В. Коваленко. Зв’язок інтенсивності нарощування лактаційної кривої з молочною продуктивністю корів української червоної молочної породи.
89. В.С. Козирь. М’ясна продуктивність бугайців знам’янської породи при різному рівні годівлі.
93. С.Б. Корнят, О.Б. Андрушко, М.М. Шаран, І.М. Яремчук. Показники білкового обміну крові корів за різних форм ендометриту.
99. І.В. Назаренко, Т.Ю. Чумачова. Особливості виробництва сиркових десертів.
104. Н.В. Новікова. Особливості біохімічного складу крові свиней з різною адаптаційною нормою в умовах племзаводу ТОВ “Фрідом Фарм Бекон”.
109. І.В. Новак, В.С. Федорович, Є.І. Федорович. Морфологічний склад туш, хімічний склад та гістометрія найдовшого м’яза спини бугайців.
115. Т.В. Підпала, О.С. Марикіна. Продуктивність молочної худоби за цілорічно стійлової системи утримання.
120. Л.С. Патрєва. Регуляція статевого співвідношення потомства у качок.
127. В.Г. Пелих, Т.С. Коваленко. Використання індексів для оцінки однорідності та вирівняності гнізд свиноматок.
131. І.А. Помітун, Н.О. Косова, Н.В. Бойко, П.О. Рязанов. Селекційне покращення багатоплідності овець.
136. Л.І. Романів, Р.С. Федорук, В.Г. Каплуненко. Репродуктивна здатність бджолиних маток за підгодівлі борошном сої з додаванням хрому.
144. О.Ю. Сметана. Порівняння моделей П. Вуда та Дж. Нелдера для опису лактаційної динаміки голштинських корів.
150. П.В. Стапай, Н.М. Параняк, В.М. Ткачук. Фізико-хімічні властивості вовни та жиропоту вівцематок за умов використання у раціонах різних рівнів йоду.
155. О.О. Стародубець. Відтворювальна здатність кнурів-плідників угорської селекції.
159. Л.О. Стріха, Г.С. Григор’єва. Характеристика якісних показників яловичини бугайців різної вгодованості.
164. О.К. Цхвітава, М.А. Дзядевич. Характеристика окремих елементів технології вирощування ремонтних телиць.
168. Т.В. Чокан. Жива маса овець української гірськокарпатської породи у різні вікові періоди.
173. О.І. Юлевич, А.В. Лихач, Ю.Ф. Дехтяр. Вплив раціонів годівлі на показники росту і розвитку відлучених поросят.
(more…)

Випуск 4 (75) 2013, Том 2, Частина 1

Зміст випуску 4 (75) 2013, том 2, частина 1

3. В. Ф. Андрійчук, Р. С. Багров. Характеристика корів симентальської породи чеської селекції за морфологічними властивостями вим’я.
9. Н. П. Бабік, В. С. Федорович, Л. І. Музика. Морфометричні параметри найдовшого м’яза спини і деяких внутрішніх органів бугайців.
15. К. В. Бєлікова. Генеалогічна структура тракененської породи коней в Україні.
20. П. П. Бикадоров. Аналіз основних селекційних ознак корів різних заводських ліній.
24. Ю. В. Вдовиченко, Л. О. Омельченко, В. О. Найдьонова. Продуктивність генотипів південної м’ясної породи великої рогатої худоби при розведенні в умовах органічного виробництва.
31. Т. Я. Вишневская, Л. Л. Абрамова. Морфологические основы реактивности селезенки кроликов в условиях стресса и его иммунокоррекции.
37. Н. В. Волгіна. Показники лейкоцитарної ланки крові коней різної міцності типу конституції.
42. В. М. Волощук, О. А. Біндюг, С. Г. Зінов’єв, О. Ю. Канюка, Д. О. Біндюг. Перетравність поживних речовин корму за різних режимів годівлі свиней.
48. О. Є. Галатюк, Т. М. Тихонова, Л. М. Лазарєва, Л. І. Штангрет, Ж. В. Шаповал, О. С. Коваль, О. О. Галатюк. Визначення вмісту інвертази та діастази для оцінки якості меду.
55. М. І. Гиль, В. А. Волков. Особливості гістоструктури шкіри корів української чорно-рябої молочної худоби різних ліній.
63. А. Н. Гончаренко, Е. И. Чигринов. Качество мяса кур при разном уровне бетафина и треонина в комбикорме.
73. А. В. Гуцол. Біохімічні показники крові свиней при згодовуванні ферментних препаратів.
77. Г. А. Данильчук. Вирощування рибопосадкового матеріалу за ресурсозберігаючою технологією.
82. П. В. Денисюк. Фізіологічний та генетичний гетерозис.
88. В. В. Замикула, О. І. Підтереба, С. Ю. Смислов, М. В. Фидря. Застосування інформаційних систем при плануванні виробництва свинини.
94. В. О. Іванов, Н. В. Новікова. Вплив технологічних стрес-факторів на інтенсивність росту свиней в умовах племзаводу ЗАТ «Фрідом фарм бекон».
99. О. О. Іжболдіна. Вплив генотипу та статі молодняку свиней на забійні якості.
104. И. И. Кардач. Влияние паратипических факторов на естественную резистентность и продуктивность свиней.
111. С. П. Кот, В. А. Кириченко, В. О. Мельник, Л. П. Горальський, А. В. Терещенко. Неспецифічна резистентність організму телиць у період статевого дозрівання.
116. О. О. Кравченко, В. О. Голов. Порівняльна характеристика сухого та рідкого способів годівлі свиней.
121. О. С. Крамаренко. Аналіз динаміки живої маси корів південної м’ясної породи різних типів методом BLUP.
129. В. В. Ляшенко, А. В. Губина. Мясная продуктивность чистопородного и помесного молодняка крупного рогатого скота в условиях лесостепного Поволжья.
137. М. А. Надаринская, А. И. Козинец, О. Г. Голушко, Т. Г. Козинец. Минеральный состав молока при включении в рацион высокопродуктивных коров добавок серии «Эколин».
143. Р. В. Облап, Н. Б. Новак, Т. М. Димань. Ідентифікація Listeria Monocytogenes методом ПЛР у реальному часі в продуктах тваринництва.
148. В. Г. Пелих, І. В. Чернишов, М. В. Левченко. Відтворювальні якості свиноматок української м’ясної породи.
153. Л. О. Стріха, О. І. Козакевич. Післязабійна оцінка м’ясної продуктивності бугайців різних генотипів.
157. Р. Л. Сусол. Сучасні аспекти інтенсифікації виробництва свинини на Одещині.
164. В. О. Трокоз. Амінокислотний склад гідрофільного екстракту з лялечок дубового шовкопряда.
168. Р. С. Федорук, В. Г. Каплуненко, М. Хомин, О. П. Долайчук, С. Й. Кропивка, М. І. Храбко. Біологічний вплив цитратів наночастинок хрому і селену у самок щурів.
176. Н. М. Шкавро, Т. Е. Ткачик, О. А. Бойко, В. І. Россоха. Дослідження поліморфізму гену RYR1 у популяціях свиней великої білої породи.
181. А. І. Яремчук. Продуктивніть телиць таврійського типу південної м’ясної породи при різних методах підбору.
(more…)

Випуск 4 (74) 2013, Том 1

Зміст випуску 4 (74) 2013, том 1

Економічні науки
3. В.С. Шебанін, Ю.А. Кормишкін, Р.В. Данильченко. Розвиток зерновиробництва в Україні та її Причорноморських областях.
12. О.М. Вишневська. Сутність і складові економічної безпеки країни.
20. Н.М. Сіренко, А.В. Нирка. Проблема диспаритету цін в контексті ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції.
28. Г.М. Запша. Структурні зрушення власності на землю в процесі ринкових трансформацій сільського господарства.
36. А.В. Богославська. Регіональний туристичний кластер – ключовий пріоритет розвитку рекреаційно-туристичної індустрії Південного регіону.
43. Т.Л. Томнюк, В.І. Рошило. Удосконалення процедур контрольно-перевірочної роботи податкових органів.
50. Р.В. Левкіна. Імідж підприємств овочівництва як передумова їх стійкості позиції на ринку.
56. О.С. Альбещенко. Еколого-економічні аспекти використання земель сільськогосподарського призначення.
64. Н.О. Шишпанова. Основні фази процесу відтворення трудового потенціалу сільських територій.
70. Н.В. Бобровська. Еколого-економічні аспекти використання природних ресурсів.
78. А. Гербст. Влияние истинной стоимости на управление производительностью.
86. О.Б. Дацко. Сучасні тенденції експорту-імпорту м’яса в Україні.

Сільськогосподарські науки
95. Л.К. Антипова. Шкідливі об’єкти у посівах пшениці озимої.
103. Г.Б. Гладун, Ю.Г. Гладун. Удосконалення лісомеліоративного забезпечення агроландшафтів Миколаївської області.
110. Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру як інструмент управління землями сільськогосподарського призначення.
118. В.М. Світовий, І.Д. Жиляк. Вміст нікелю та хрому в чорноземі опідзоленому та пшениці озимій.
123. О.В. Бутрим. Низьковуглецевий напрямок розвитку рослинництва як запорука сталого землекористування.
132. Д.А. Абрамов. Визначення параметрів «ґрунтової лінії» темно-каштанових ґрунтів Правобережного степу України за допомогою супутникової інформації.
136. І.А. Бойко. Охорона підземних джерел – як метод управління якістю питних вод.
143. Н.В. Новікова. Особливості біохімічного складу крові свиней з різною адаптаційною нормою в умовах племзаводу ТОВ «Фрідом фарм бекон».
149. М.А. Волков. Фізіологічні особливості реакції серцево-судинної систему у дітей шкільного віку на фізичне навантаження.

Технічні науки
158. С.Л. Богза, Г.В. Теплякова. Визначення перспективного набору критеріїв аутентичності національних вин.
165. Г.О. Іванов. Розрахунки розмірних ланцюгів методами максимума-мінімума та ймовірним.
174. В.Р. Черлінка. Особливості побудови растрової гідрологічно-коректної цифрової моделі мікро- та мезорельєфу засобами ГІС GRASS.
183. С.М. Анастасенко, І.О. Григурко. Можливість модернізації та автоматизації токарних верстатів застарілої конструкції.
190. В.О. Кудря. Вплив аеродинамічних властивостей органічних добрив на якість розподілу по поверхні ґрунту.
197. І.І. Ревенко, К.Д. Веселівський. Вдосконалення стригальної машинки.
(more…)

Випуск 3 (73) 2013

Зміст випуску 3 (73) 2013

Економічні науки
3. В.С. Шебанін, О.І. Котикова, Ю.А. Кормишкін. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи – інструмент розвитку сільських територій.
12. О.В. Шебаніна, Р.В. Данильченко, Т.М. Борисова. Удосконалення механізму експортно-імпортних операцій аграрних підприємств Миколаївської області з країнами СНД.
19. О.М. Вишневська. Напрями і складові вдосконалення методики оцінки зовнішнього середовища економічної системи.
29. Н.М. Сіренко, Р.Є. Нікітіна. Сучасний стан садівництва та логістика реалізаційної діяльності садівничих підприємств Миколаївської області.
37. В.П. Клочан, Н.І. Костаневич, А.Г. Костирко. Оцінка існуючих моделей і застосування методу “ККК” для діагностики банкрутства.
43. Г.М. Рябенко. Стан та перспективи розвитку регіонального ринку агрострахування.
49. Т.І. Лункіна. Державне фінансування соціального розвитку населення в Україні.
54. В.М. Метелиця. Об’єкти бухгалтерської професії в аграрному секторі.
61. О.Ф. Кирилюк. Державне регулювання якості і безпечності продукції птахівництва в умовах глобалізації продовольчих ринків.
69. В.А. Ткачук. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій України в контексті їх сталого розвитку.
81. І.Ю. Кочетова. Трансформаційне підґрунтя успішного функціонування підприємства на ринку.
88. Г.В. Токарчук. Інтегральний метод оцінки інноваційної складової туристичного потенціалу регіону.
97. М.С. Гордієнко. Зарубіжний досвід підтримки розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в контексті регіонального економічного розвитку.
106. О.С. Тупчій. Методичні основи дослідження економічної ефективності виробництва продукції садівництва.

Сільськогосподарські науки
111. С.Г. Чорний, О.В. Письменний, О.С. Левкова. Вивчення впливу мікродобрив (triamin radicular, granfol k та quіcelum) на урожайність та якість капусти білокачанної.
116. С.Г. Хаблак, Я.А. Абдуллаєва. Расовий склад вовчка (orobanche cumana wallr.) в посівах соняшнику в умовах північного Степу України.
122. Р.І. Беспалько, С.Ю. Хрищук. Стан використання ГІС для потреб сільського господарства.
128. Л.В. Иванова-Ханина. Влияние гормонального состава питательной среды на интенсивность роста малины в культуре in vitro.
136. О.В. Видинівська. Вплив технології No-till на вміст поживних елементів в чорноземі південному.
144. О.Л. Семенченко, А.С. Даніліна. Ефективність застосування біоглобіну на посівах буряка столового у повторній культурі на зрошенні дощуванням в умовах північного Степу України.
149. О.О. Гаврюшенко. Обґрунтування динаміки щільності складання моделей техноземів при сільськогосподарському освоєнні в умовах Нікопольського марганцеворудного басейну.
155. І.П. Сатановська. Оцінка моделей технологій вирощування кукурудзи на силос середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ.
162. О.Т. Бусенко. Функція гіпофіза, наднирників і сім’яників у бичків за зниженого рівня згодовування молока.
168. А.В. Гуцол. Перетравність поживних речовин раціону і баланс азоту у свиней при згодовуванні ферментних препаратів.
174. І.Ю. Горбатенко. Методи молекулярної біології в детекції та типуванні патогенних вірусів та бактерій.

Технічні науки
180. В.С. Шебанін, Л.П. Шебаніна, В.Г. Богза. Розрахунок сталевих каркасів з універсальних елементів змінного перерізу з гнучкою стінкою.
186. С.М. Анастасенко, В.А. Гайворонський. Аналіз параметрів системи сервоприводу модернізованої газорізальної машини.
193. Л.І. Бугрім, І.С. Білюк, О.С. Кириченко. Підвищення ефективності електропривода стенда для налагодження паливорегулюючої апаратури.
201. І.С. Швець, В.Г. Жекул, С.Г. Поклонов, О.П. Смірнов, Ю.І. Мельхер, В.В. Литвинов, С.В. Конотоп, О.В. Хвощан, Є.І. Залога. Електророзрядний спосіб відновлення продуктивності артезіанських свердловин.
(more…)