Manushkina T., Drobitko А., Kachanova T., Heraschenko O. Ecological features of No-till technology in the conditions of the Southern Steppe of Ukraine

UDC 631.4: 633

 

Manushkina T.,

Drobitko А.,

Kachanova T.,

Heraschenko O.

 

The effect of No-till technology on soil density, soil moisture reserves, soil microbiological activity, and crop yields was studied. It was found that the soil density under winter wheat according to No-till technology did not exceed the optimal index of 1.30 g/cm3 and it was 1.14-1.25 g/cm3 for the sowing period and it was 1.18-1.29 g/cm3 for the harvesting period. The moisture content in the soil was significantly higher according to No-till technology and it was amounted to up to 21.3-27.6 mm during the winter wheat sowing period and it was 22.4-27.4 mm during the harvest period, where as with traditional technology this indicator was 16.8-20.2 mm and 17.3-23.9 mm, respectively. The use of No-till technology in the cultivation of winter wheat contributed to an increase in the overall microbiological activity of the soil, the highest rate of decomposition of flax tissue in the soil was observed during the harvest period of 35.1up to 40.7 %, which was by 14.4-16.7% more than in the control period. The average yield of winter wheat using No-till technology for two years was 4.54 t / ha, yield of soybean was 2.24 t / ha, yield of sunflower was 2.71 t / ha. The increase in crop yield up to 14.3-22.9 % by No-till technology allowed us to draw a conclusion about optimizing soil fertility indicators in the climatic conditions of the southern Steppe zone of Ukraine in comparison with traditional intensive technologies. It was shown that the introduction of No-till technology would improve environmental processes in the soil, reduce the anthropogenic load on agroecosystems and the manifestation of erosion processes, increase crop yields and reduce energy costs for their cultivation.

Keywords: soil, No-till technology, soil density, soil moisture, fertility, yield.

References:

 1. Horban V. A. (2008) Spivvidnoshennia ekolohichnykh funktsii gruntiv ta yikh ekolohichnykh vlastyvostei. Gruntoznavstvo, № 1-2, S. 124–127.
 2. Pozniak S. (2017) Grunty v suchasnomu suspilstvi. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heohrafichna, Vypusk 51, S. 304–313.
 3. Hlobalnyi yndeks holoda: 1 mlrd liudei holodaet. Эlektronnyi resurs. BBC. 11.10.2010. URL: www.bbc.co.uk/russian/international/2010/10/ 101011_hunger_index.shtml
 4. Food Outlook. Global Market Analysis. FAO. June 2011. URL: http://www.fao.org/.docrep/014/ al978e/al978e00.pdf
 5. Kosolap M.P., Krotinov O.P. (2011) Systema zemlerobstva No-Till. Kyiv, 372 s.
 6. Medvediev V.V. (2010) Nulovyi obrobitok gruntu v Yevropeiskykh krainakh. Kharkiv: EDENA,  202 s.
 7. Hudz V.P., Prymak I.D., Budonnyi Yu. V., Tanchyk S. P. (2010) Zemlerobstvo. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 464 s.
 8. Ratoshniuk T.M., Ratoshniuk V.I., Martyniuk M. A. (2012) Ekoloho-ekonomichni problemy ratsionalnoho silskohospodarskoho zemlekorystuvannia. Stratehiia rozvytku Ukrainy. Ekonomika, Sotsiolohiia, Pravo. № 1, S. 211-216.
 9. Nadtochii P.P,. Myslyva T.M, Volvach F. V. (2010) Ekolohiia gruntu: monohrafiia. Zhytomyr: Ruta, 473 s.
 10. Yeshchenko V.O. (2013) No-Till tekhnolohiia: yii sohodennia ta maibutnie. Visnyk Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva, № ½, S. 4-9.
 11. Bezuhlyi M., Havryliuk M., Adamchuk V. (2007) Poshuk obiektyvnoi otsinky system obrobitku hruntu v Ukraini. Ahrarnyi tyzhden. Ukraina, № 39, URL:http://a7d.com.ua/501-poshuk_obktivno_ocnki_sistem_obrobtku_ gruntu_v_ukran.html
 12. Volokh P. (2008) Naikrashchyi shliakh do minimalnoho obrobitku gruntu – ekolohichne zemlerobstvo. Tekhnika AP : Nauk.-tekhn. zhurnal, № 5, S. 5–9.
 13. Kozubenko O.S. (2006) Vplyv variantiv osnovnoho obrobitku gruntu na zapasy dostupnoi volohy pid posivamy tsukrovykh buriakiv, yachmeniu i kukurudzy. Ahrarna nauka i osvita XXI stolittia: Mater. mizhnar. nauk. konf. Uman, S.30-31.
 14. Kryzhanivskyi V.H. Shchilnist gruntu na posivakh horokhu, pshenytsi ozymoi ta buriakiv tsukrovykh zalezhno vid osnovnoho obrobitku. Zbirnyk naukovykh pratc` Umanskoho NUS. Uman. 2010. №.74. S.90–97.
 15. Zholobetskyi H. Vyrostyty rentabelnu soiu v Stepu realno. Agroexpert. 2019. № 135. C. 32–35.
 16. Yeshchenko V. O., Kopytko P.H., Kostohryz P.V., Opryshko V.P. (2014) Osnovy naukovykh doslidzhen v ahronomii: pidruchnyk / za red. V.O. Yeshchenko, Vinnytsia: Edelveis i K, 332s.