Bilinska O., Kulka V., Samets N., Golod R. The influence of application of the preparation Albit on formation of seed productivity of supplemental potatoe material

UDC 631:633:49

 

Bilinska O., Kulka V., Samets N., Golod R.

 

The article presents the results of research on the influence of methods of application of the complex drug Albit on the formation of potato productivity in the process of reproduction of pre-seed seeds in the south-western part of the Forest-Steppe of Ukraine.

In the course of research, it was established that in order to achieve a high level of realization of biological potential of culture and product quality in cultivation of additional seed material of potatoes, it is advisible to conduct the procedure of processing of tubers at planting  Albite 100 ml / t and spraying twice in the phase of germination and budding of vegetative plants with the preparation at a dose of 50 ml / ha.

 Key words: potato,  crop, seed productivity, plant growth regulators, tuber fraction.

References:

 1. Vyshnevs’ka О.V., Dmytrenko V.P., Pikich О.P., Stolyarchuk L.V. Urozhaynist’ ta nasinnia produktyvnist’ ozdorovlenoho riznofraktsiinoho nasinnievoho materialu kartopli zalezhno vid rehuliatoriv rostu roslyn ta riznoi hustoty sadinnia kartopli. Kartopliarstvo, 2020. Vyp.45 S. 64-77.
 2. Bondarchuk A.A., Riazantsev V.B., Vermenko Yu.Ya. Otrymannia biotekhnolohichnymy metodamy dobazovoho nasinnievoho materialu. Kartopliarstvo, 2016. Vyp. 43 S. 3-35.
 3. Antsypovych N.A., Popkovych A.Y. Kachestvo semennoho kartofelia y eho produktyvnost pry yspolzovanyy byoorhanycheskykh preparatov «Prorastyn» y «Polystyn». Nauchnыe trudы RUP «Nauchno-praktycheskyi tsentr NAN Belarusy po kartofelevodstvu y plodoovoshchevodstvu», 2016., T. 24., S.340-346.
 4. Vildflush Y.R., Yonas E.L., Sortovaia otzыvchyvost novыkh sortov kartofelia nа prymenenye udobrenyi y rehuliatoram rosta v uslovyiakh severo-vostochnoi chasty Belarusy. Nauchnыe trudы RUP «Nauchno-praktycheskyi tsentr NAN Belarusy po kartofelevodstvu y plodoovoshchevodstvu», 2016. T. 24.,S.218-228
 5. Prohnoz fitosanitarnoho stanu ahrotsenoziv Ukrainy ta rekomendatsii shchodo zakhystu roslyn u 2018 rotsi / Za redaktsiieiu Stefkivskoho V. M., Orlovoi O. M. – K. 2018. – 229 s.
 6. Koltunov V.A., Danilkova T.V. Problemy vyrobnytstva ekologichno chistoi kartopli. Kartopliarstvo, 2019. Vyp. 44 S. 127-143.
 7. Taktaev B.A., Podberezko I.M., Lyashchenko S. A., Osipshuk A.A. Elementy systemy zachistu kartopli za vyroschuvannia na osnovi organichnogo zemlerobstva v umovach Polissia Ukrainy. Kartopliarstvo, 2020. Vyp. 45 S. 89-102.
 8. Kupriianova T. M., Vplyv strokiv sadinnia ta obrobky bulb I roslyn kartopli biologichnymy preparatamy na vrozhainist ta iakicni pokaznyky. Kartopliarstvo, 2014. Vyp. 42 S. 146-152.
 9. Kostianets M.I.Urozhainist ta nasinnieva produktyvnist ozdorovlenoho v kulturi merystem in vitro nasinnievoho materialu kartopli zalezhno vid zastosuvannia rehuliatoriv rostu roslyn ta skhem sadinnia. Kartopliarstvo Ukrainy, 2018. № 1-2. (44-45). S.32-38.
 10. Gavris’ І.L. Vpliv regulyatorіv rostu roslin na formuvannya vrozhayu pomіdora u zakritomu gruntі. Kiїv; Nacіonal’nij unіversitet bіoresursіv і prirodokoristuvannya Ukraїni, URL: http://www.sworld.com.ua/konfer46/96.pdf (stattya nadіslana: 11.03.2017 r).
 11. Kordulian U.V., Gunchak M.V., Solomiychuk M.P. Vplyv biopreparativ na pokaznyky urozhaunosti ta rentabelnosti kartopli. Kartopliarstvo, 2020. Vyp. 45 S. 89-102. Кордулян Ю.В., Гунчак М.В., Соломійчук М.П. Вплив біопрепаратів на показники урожайності
  та рентабельності картоплі. Картоплярство, 2019. Вип.44 С. 151-159.
 12. Melnyk A.T. Efektyvnist zastosuvannia biologichnyh zasobiv zachystu proty alternariozu na sortah kartopli. Kartopliarstvo, 2020. Vyp. 45 S. 118-127.
 13. Metodychni rekomendatsii shchodo provedennia doslidzhen z kartopleiu. Nemishaieve: Intas, 2002. S. 182.