Біохімічний склад молока корів голштинської породи різних ліній

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
636.23:637.12.082.25

Автор
І.А. Галушко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Виконано дослідження з визначення хімічного складу молока голштинських корів. Встановлено залежність компонентного набору молока від спадковості тварин та їх віку продуктивного використання.

Ключові слова
молоко, біохімічний склад, голштинська порода, лінія

Стаття
І.А. Галушко. Біохімічний склад молока корів голштинської породи різних ліній

Список використаних джерел

  1. Физиология сельскохозяйственных животных / [А. Н. Голиков, Н. У. Базанова, З. К. Кожебеков и др.]. — М. : Агропромиздат, 1991. — 432 с.
  2. Машкін М. І. Технологія виробництва молока і молочних продуктів / М. І. Машкін, Н. М. Париш. — К. : Вища освіта, 2006. — 651 с.
  3. Галушко І. А. Біохімічна характеристика молока голштинських корів різних екогенотипів / І. А. Галушко. — Миколаїв, 2008. — С. 92—100.
  4. Литвиненко Т. В. Склад молока корів голштинської породи / Т. В. Литвиненко // Науковий вісник НАУ. — 1999. — № 13. — С. 174—176.
  5. Литвиненко Т. В. Технологічні властивості молока голштинських корів / Т. В. Литвиненко // Науковий вісник НАУ. — 1998. — № 4. — С. 84—88.

И.А. Галушко. Биохимический состав молока коров голштинской породы разных линий.
Выполнено исследование химического состава молока голштинских коров. Установлена зависимость компонентного набора молока от наследственности животных и их возраста производительного использования.

І. Galushko. Biochemical description of milk of golshtinskikh of cows of different lines.
Research is executed from determination of chemical composition of milk of Golshtin cows. Dependence of component set of milk is set on heredity of animals and their age of the productive use.