Оцінка економічної та біоенергетичної ефективності вирощування озимої пшениці з використанням регулятора росту АКМ

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.8:338.3

Автор
З.В. Золотухіна, асистент
В.В. Калитка, доктор сільськогосподарських наук, професор
Таврійський державний агротехнологічний університет

Анотація
Встановлено високу економічну та біоенергетичну ефективність застосування регулятора росту АКМ при вирощуванні озимої пшениці в умовах південного Степу України.

Ключові слова
озима пшениця, регулятор росту, передпосівна обробка насіння, економічна та енергетична ефективність

Стаття
З.В. Золотухіна, В.В. Калитка. Оцінка економічної та біоенергетичної ефективності вирощування озимої пшениці з використанням регулятора росту АКМ

Список використаних джерел

  1. Програма “Зерно України – 2015”. — К. : ДІА, 2011. — 48 с.
  2. Удосконалення існуючих і розроблення нових технологій вирощування польових культур / В. В. Кириченко, В. М. Костромітін, В. І. Колісник та ін. // Посібник українського хлібороба. Спеціальний випуск “Рекомендації з вирощування якісного зерна та підняття його класності”. — К. : АКАДЕМПРЕС, 2009. — С. 94—103.
  3. Жученко А. А. Главные приоритеты адаптации растениеводства к неблагоприятным погодным условиям / А. А. Жученко // Пути повышения устойчивости сельскохозяйственного производства в современных условиях. — Орел : ОрелГАУ, 2005. — С. 6—12.
  4. Ефективність застосування біологічних препаратів у посівах сільськогосподарських культур і їх сумішей з гербіцидами / З. М. Грицаєнко, С. П. Пономаренко, В. П. Карпенко, І. Б. Леонтюк // Посібник українського хлібороба. Спеціальний випуск “Рекомендації з вирощування якісного зерна та підняття його класності”. — К. : АКАДЕМПРЕС, 2009. — С. 83—94.
  5. Економічний довідник аграрника / В. І. Дробот, Г. І. Зуб, М. П. Кононенко [та ін.]; За ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука. — К. : Преса України, 2003. — 800 с.
  6. Біоенергетична оцінка систем удобрення і агротехнологій / [За ред. Ю.О. Тараріко, М.М. Городнього]. — К. : НАУ, 2005. — 40 с.

З.В. Золотухина, В.В. Калитка. Оценка экономической и биоэнергетической эффективности выращивания озимой пшеницы с использованием регулятора роста АКМ.
Установлена высокая экономическая и биоэнергетическая эффективность использования регулятора роста АКМ при выращивании озимой пшеницы в условиях южной Степи Украины.

Z. Zolotukhina, V. Kalitka. Evaluation of economic efciency and bioenergetic winter wheat regulator of growth with AKM.
Set high economic efciency and bioenergy growth regulator AKM with winter wheat in the southern steppes of Ukraine.