Молочна продуктивність корів голштинської породи різного екопоєднання

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.2.034.082

Автор
І.А. Галушко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
У порівняльному аспекті наведено дані молочної продуктивності корів голштинської породи різного екопоєднання. Встановлено перевагу тварин від екопоєднання UA♀×US♂ за всіма досліджуваними лактаціями за винятком першої.

Ключові слова
голштинська порода, молочна продуктивність, екопоєднання

Стаття
І.А. Галушко. Молочна продуктивність корів голштинської породи різного екопоєднання

Список використаних джерел

  1. Гавриленко М. Білковомолочність – важливий показник молочної продуктивності корів / М. Гавриленко // Тваринництво України. — 2002. — № 11. — С. 15—17.
  2. Гончаренко І. В. Проблеми використання імпортних молочних корів / І. В. Гончаренко, М. Й. Чехівський // Вісник аграрних наук. — 2005. — № 1. — С. 32—38.
  3. Зубець М. В. Використання кращого світового генофонду / М. В. Зубець // Тваринництво України. — 1997. — № 8. — С. 14—15.

И.А. Галушко. Молочная продуктивность коров голштин-ской породы разного экосоединения.
Приведены данные о молочной продуктивности коров голштинской породы от разного экосоединения в сравнительном аспекте. Установлено преимущество животных от экосоединения UA♀×US♂ по всем исследуемым лактациям за исключением первой.

I. Galushko. Milk yield of holstein cows of ecogenotypes of various compounds.
The data on milk yield of Holstein breed cows of different eco-compound are put in a comparative view. The advantage of animals of the UA♀×US♂ eco-compound referred to all the research lactations except the first one is defined.