Вирощування перепелів з використанням наносрібла

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
598.261.7:636.083

Автор
В.І. Гроза, аспірант
Науковий керівник – д-р с.-г. наук, професор Патрєва Л.С.
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Представлено результати вирощування перепелів породи фараон з використанням препарату “Аргенвіт”. Встановлено, що 0,02% розчин наносрібла позитивно впливає на живу масу перепелів наприкінці вирощування.

Ключові слова
перепели, вирощування, жива маса, срібло

Стаття
В.І. Гроза. Вирощування перепелів з використанням наносрібла

Список використаних джерел

  1. Баллюзек Ф. В. Лечебное серебро и медицинские нанотехнологии / Ф. В. Баллюзек, А. С. Куркуев, В. Я. Сквирский. — М. : Диля, 2008. — 112 с.
  2. Пробіотик і адаптаційна здатність перепілів в умовах інтенсивної технології / В. І. Бесулін, І. В. Меркулова, В. М. Гордієнко та ін. // Сучасне птахівництво. — 2012. — № 4 (113). — С. 24—28.
  3. Бородай В. П. Виробництво продукції перепелівництва / В. П. Бородай, В. В. Мельник, С. М. Базиволяк // Сучасне птахівництво. — 2007. — № 5—6 (54—55). — С. 37—38.
  4. Перспективи застосування нанорозмірного срібла у пахівничій галузі України / Д. А. Засєкін, М. Д. Кучерук, В. В. Соломон та ін. // Сучасне птахівництво. — 2008. — № 11/12. — С. 7—11.
  5. Лысенко С. Использование пробиотиков после антибиотиков / С. Лысенко, А. Васильева, О. Сочинская // Птицеводство. — 2006. — № 10. — С. 42—43.

В.И. Гроза. Выращивание перепелов с использованием наносеребра.
Представлены результаты выращивания перепелов породы фараон с использованием препарата “Аргенвит”. Установлено, что 0,02% раствор наносеребра положительно влияет на живую массу перепелов в конце выращивания.

V. Groza. Growing of guail wutrh usage of nanosilver.
The results of the growing of pharaon quail breed using the drug “Argenvit” was presented. It is established, that 0,02% of nanosilver solution positively affects live weight at the end of growing.