Відтворювальні якості свиноматок за різних поєднань в умовах сучасної технології

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.4.082

Автор
Г.І. Калиниченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
О.А. Коваль, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено відтворювальні якості свиноматок великої білої породи у різних варіантах схрещування за умов сучасної технології. Встановлено, що за сукупністю ознак відтворювальної здатності найкращими виявилися свиноматки великої білої породи при поєднанні з плідниками породи ландрас.

Ключові слова
багатоплідність, молочність, збереженість, свиноматки, велика біла порода

Стаття
Г.І. Калиниченко, О.А. Коваль. Відтворювальні якості свиноматок за різних поєднань в умовах сучасної технології

Список використаних джерел

  1. Тарасов В. Г. Ефективність використання свиней спеціалізованих м’ясних порід в породно-лінійній гібридизації з універсальними породами : автореф. дис… канд. с.-г. наук: 06.02.01 / ХДАУ. — Херсон, 2000. — 16 с.
  2. Алейніков В. Свиня – економічно вигідна тварина / В. Алейніков, А. Мацько // Пропозиція. — 2000. — № 1. — С. 68—70.
  3. М’ясні породи свиней південного регіону України / [В. С. Топіха, Р. О. Трибрат, С. І. Луговий та ін.] ; за ред. В. С. Топіхи. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — 350 с.
  4. Акнєвський Ю. П. Відтворювальні якості свиней великої білої породи за чистопородного розведення та схрещування / Ю. П. Акнєвський, В. П. Рибалко // Ефективне тваринництво. — 2006. — № 5 (13). — С. 6—19.
  5. Ухвертов А. Продуктивные качества свиней крупной белой породы разных генотипов при прямом и реципрокном спаривании / А. Ухвертов // Свиноводство. — 2004. — № 1. — С. 6—7.

Г.И. Калиниченко, О.А. Коваль. Воспроизводительные качества свиноматок при разных сочетаниях в условиях современной технологии.
Исследованы воспроизводительные качества свиноматок крупной белой породы разных вариантов скрещивания в условиях современной технологии. Установлено, что по совокупности признаков воспроизводительной способности, лучшими оказались матки крупной белой породы в сочетании с производителями породы ландрас.

G. Kalinichenko, O. Koval. Reproductive qualities of sows at different combinations of modern technology.
The reproductive qualities of sows of Large White breed of different variants of crossing in modern technology were investigated. It is established that the combination of features of reproductive ability, were the best of the uterus Large White breed in conjunction with producers of the Landrace breed.