Продуктивність молочної худоби за цілорічно стійлової системи утримання

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.2.034.08

Автор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
О.С. Марикіна, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено продуктивність худоби спеціалізованих молочних порід за даними двох лактацій та їх пристосованість до умов інтенсивної технології виробництва. Встановлено корелятивну залежність якісних і кількісних показників молока.

Ключові слова
технологія, порода, утримання, продуктивність, пристосованість, співвідносна мінливість

Стаття
Т.В. Підпала, О.С. Марикіна. Продуктивність молочної худоби за цілорічно стійлової системи утримання

Список використаних джерел

  1. Остин К. Гормональная регуляция размножения у млекопитающих / К. Остин, Р. Шорт // Пер. с англ., В. Л. Быкова М. С. Морозова. — М. : Мир, 1987. — 305 с.
  2. Шкурко Т. П. Продуктивне використання корів молочних порід : монографія / Т. П. Шкурко. — Дніпропетровськ : ІМА-Прес, 2009. — 240 с.
  3. Піщан С. Г. Продуктивні якості голштинських первісток в умовах інтенсивної технології експлуатації / С. Г. Піщан, Л. О. Литвищенко, Г. С. Гуцуляк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. — Вип. 21. — 2013. — С. 225—226.
  4. Методика оцінки адаптаційної здатності тварин / Й. З. Сірацький, В. В. Меркушин, Є. І. Федорович, Я. Н. Данилків // Методики наукових досліджень ізселекції, генетики та біотехнології утваринництві. — К., 2005. — С. 88—96.
  5. Меркурьева Е. К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных / Е. К. Меркурьева — М. : Колос, 1970. — 432 с.
  6. Підпала Т. В. Скотарство і технологія виробництва молока і яловичини : курс лекцій / Т. В. Підпала. — Миколаїв : МДАУ, 2006. — 358 с.

Т.В. Подпалая, О.С. Марыкина. Продуктивность молочного скота в условиях круглогодичной стойловой системы содержания.
Исследована продуктивность скота специализированных молочных пород по данным двух лактаций и их приспособленность к условиям интенсивной технологии. Установлено влияние породной принадлежности на качественные и количественные показатели молока.

T. Podpalaya, O. Marykina. Productivity of dairy cattle in a system of year-round stabling.
The efficiency of specialized dairy cattle breeds according to two lactations and their adaptation to the conditions of intensive technology was investigated. The influence on the breed of the quality and quantity of milk was established.