Селекційне покращення багатоплідності овець

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.32/38.082

Автор
І.А. Помітун, доктор сільськогосподарських наук
Н.О. Косова, кандидат сільськогосподарських наук
Н.В. Бойко, молодший науковий співробітник
П.О. Рязанов, молодший науковий співробітник
Інститут тваринництва НААН, Україна

Анотація
Проведено дослідження з визначення параметрів продуктивності помісей, одержаних при кросбридингу прекос х романівська за ознаками типу народження, інтенсивності росту, багатоплідності та якості вовни.

Ключові слова
порода, романівська, прекос, кросбридинг, багатоплідність, інтенсивність росту, жива маса, оцінка

Стаття
І.А. Помітун, Н.О. Косова, Н.В. Бойко, П.О. Рязанов. Селекційне покращення багатоплідності овець

Список використаних джерел

  1. Ерохин А. И. Селекция на многоплодие / А. И. Ерохин // Совершенствование мясо – шерстных пород овец. — М. : Россельхозиздат, 1981. — С. 81—86.
  2. Ерохин А. И. Обусловленность многоплодия овец романовской породы / А. И. Ерохин, Е. А. Карасев , И. И. Умалатов // Овцы и козы и шерстное дело. — М., 1999. — № 4. — С. 28—30.
  3. Помітун І. А. Показники відтворювальної здатності та особливості селекції на їх підвищення у овець породи прекос / І. А. Помутін // НТБ. — Харків : ІТ УААН. — № 86. — С. 87—93.
  4. Помітун І. А. Резерви підвищення інтенсивності відтворення овець / І. А. Помітун, Н. О. Косова, П. О. Рязанов // Вівчарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. — Нова Каховка : ПИЕЛ, 2011. — Вип. 36. — С. 55—61.

И.А. Помитун, Н.О. Косова, Н.В. Бойко, П.А. Рязанов. Селекционное улучшение многоплодия овец.
Проведены исследования по определению параметров продуктивности помесей, полученных при кросбридинге прекос х романовская по признакам типа рождения, интенсивности роста, многоплодия и качества шерсти.

I. Pomitun, N. Kosova, N. Boyko, P. Ryazanov. Selection improvement of prolific sheep.
The research on the characterization of the productivity of hybrids which were obtained by krosbridingu prekos x Romanov on the grounds of the type of birth, growth intensity, multiple births, and the quality of wool were obtained.