Зерновиробництву України – інноваційний розвиток

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
338.439:633.1(477):001.895

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кор. НААН України
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Висвітлено значення та сучасний стан інноваційної діяльності в зерновиробництві України (з виявленням існуючих тут недоліків). Розкрито основні напрямки інновацій в цій галузі.

Ключові слова
інновації, зерновиробництво, сівозміни, зрошення, удобрення, сорти, державна політика

Стаття
В.С. Шебанін. Зерновиробництву України – інноваційний розвиток

Список використаних джерел

  1. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики : навч. посіб. / О. Г. Топчієв. — Одеса : Астропринт, 2005. — 632 с.
  2. Паштецький В. С. Мінімізація обробітку ґрунту в системі агроекологічного захисту ґрунтів / В. С. Паштецький // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2013. — Вип. 2. — С. 74—81.
  3. Данкевич А. Є. Організаційно-економічні складові раціонального господарювання / А. Є. Данкевич // Економіка АПК. — 2011. — № 6. — С. 22—27.
  4. Лєбєдєв К. А. Современные проблемы эффективного развития зернопродуктового подкомплекса / К. А. Лєбєдєв // Вісник ХНУСГ. — Харьков, 2009. — № 84. — C. 190—197.
  5. Коваленко А. Як працювати за умов зміни клімату / А. Коваленко. // Аграрний тиждень. — 2013. — № 39—40 (277). — С. 8—10.
  6. Вожегова Р. Ефективне зрошення у зрошуванні / Р. Вожегова. // Аграрний тиждень. — 2013. — № 27—28 (271). — С. 14—15.
  7. Безуглий М. Д. Сучасний стан реформування аграрно-промислового комплексу України / М. Д. Безуглий, М. В. Присяжнюк. — К. : Аграрна наука, 2012. — 48 с.

В.С. Шебанин. Зернопроизводству Украины – инновационное развитие.
Освещены значение и современное состояние иннновационной деятельности в зернопроизводстве Украины (с выявление имеющихся здесь недостатков). Раскрыты основные направления инноваций в этой отрасли.

V. Shebanin. The innovative development of the grain production of Ukraine.
The meaning and modern situation of innovative activity in grain production of Ukraine is grounded in the article. The main ways of innovations are detected and discussed.