The system of indicators and factors of effective development in agrarian business

UDC 338.439.65

Y. Kormyshkin

The article substantiates the economic efficiency of the agricultural entrepreneurship is evaluated using economic indicators, each of which reflects the quantitative and the qualitative characteristics of economic phenomena and processes, simple and expanded reproduction, a numeric expression of certain categories and concepts. It is established that the system of factors should be devided in three ways: the types of expenses of production and resources, directions of development and improvement of production, the place of implementation of factors in the system of management.

Key words: effective development, the agrarian entrepreneurship, indicators factors, the system.

The system of indicators and factors of effective development in agrarian business.

References:
1. Andrijchuk V.Gh. Ekonomika aghrarnykh pidpryjemstv / V.Gh. Andrijchuk . – K.: KNEU, 2002. – 584 s.
2. Verkhoghljadova N. I. Systema pokaznykiv dlja upravlinnja stijkistju funkcionuvannja budiveljnogho pidpryjemstva/ N. I. Verkhoghljadova, I.V. Kononova // Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu. – 2011. – # 1. – S. 7-10.
3. Ekonomika pidpryjemstv: Pidruch / [ Ghorbonos F. V., Cherevno Gh. V., Pavlenchyk N. F., Pavlenchyk A. O. ta in..] – K.: Znannja, 2010. – 463 s.
4. Ekonomika pidpryjemstva : Navch. posib. / D.I. Ryzhmanj, I.M. Kryvoruchko, Gh.Ja. Vinnichuk, M.T. Pyljavecj; za red. D.I. Ryzhmanj. – Vinnycja, 2010. – 581 s.
5. Ekonomika pidpryjemstva: Pidruchnyk / za zagh. red. S.F. Pokropyvnogho – Vyd. 2-ghe, pererob. ta dop. – K.: KNEU, 2005. – 528 s.
6. Ermolovych L. L. Analyz khozjajstvennoj dejateljnosty predpryjatyja : [ucheb. posobye] / L. L. Ermolovych, L. Gh. Syvchyk, Gh. V. Tolkach, Y. V. Shhytnykova ; pod. obshh. red. L. L. Ermolovych. – Mn. : Ynterpresservys ; Эkopresservys, 2001. – 576 s.
7. Metodychni rekomendaciji po analizu finansovo-ghospodarsjkogho stanu pidpryjemstv ta orghanizacij stanom na 15.09.2008 r. / Derzhavna podatkova sluzhba Ukrajiny. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : http://prou4ot.info/index.php?section=browse&CatID=156&ArtID=422.
8. Mnykh Je.V. Ekonomichnyj analiz: Pidruchnyk dlja studentiv vyshhykh navchaljnykh zakladiv. – K.: Centr navchaljnoji literatury, 2003. – 412 s.
9. Onyshhenko O. Finansova rezuljtatyvnistj siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv// Ekonomika Ukrajiny. – 2005.- # 2.- s. 59-70.
10. Orghanizacija vyrobnyctva i aghrarnogho biznesu v siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstvakh: pidruch. / S. P. Azizov, P. K. Kenijsjkyj, V. M. Skupyj / za red. prof., S. P. Azizova. – K. : IAE, 2001. – 834 s.
11. Polozhennja pro porjadok zdijsnennja analizu finansovogho stanu pidpryjemstv, shho pidljaghajutj pryvatyzaciji: Zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv Ukrajiny, Fondom derzhavnogho majna Ukrajiny vid 26.01.2001 r. # 49 / 121/ Zakonodavstvo Ukrajiny; elektronni dani. – K.: Infodysk, 2005.
12. Sabluk P. T. Cina – instrument upravlinnja / P. T. Sabluk // Ekonomika APK. – 1996. – # 4.– S. 6.
13. Savycjka Gh.V. Ekonomichnyj analiz dijaljnosti pidpryjemstva: Navch. posib. – 2-ghe vyd., vypr. i dop. – K.: Znannja, 2005. – 662 s.
14. Systemы эkologhycheskogho menedzhmenta dlja praktykov / [Dajman S. Ju., Ostrovkova T. V., Zayka E. A., Sokornova T. V.] ; pod. red. S. Ju. Dajmana. — M. : Yzd-vo RKhTU ym. Mendeleeva, 2004. – 248 s.
15. Sokolov Ja.V. Bukhghalterskyj uchet: ot ystokov do nashykh dnej. – M.: «Audyt, JuNYTY», 1996. – 638 s.
16. Stasjuk Gh.A. Finansy pidpryjemstv: Navch.posibnyk. – Kherson: Oldi-pljus, 2004. – 480s.
17. Chernukha I.V. Osnovni chynnyky ta skladovi rozvytku budiveljnykh pidpryjemstv [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Economics/10_94178.doc.htm
18. Jushkevych O.O. Systematyzacija poghljadiv do teoriji rozvytku pidpryjemstva jak vidkrytoji systemy / O.O. Jushkevych // Visnyk Zhytomyrsjkogho derzhavnogho tekhnologhichnogho universytetu: naukovyj zhurnal [Serija: Ekonomichni nauky]. – 2011. –#2 (56) – Ch. 2.– S. 179-183.

Issue №1 (93), 2017