Grain quality of winter wheat varieties depending on the factors and conditions of the year of cultivation in the south of Ukrainian Steppe

UDC 644.71.633.11(477.7)

V. Gamayunova,
A. Litovchenko,
T. Hlushko,
O. Sdyakina

The article presents the results of studies carried out for four years with winter wheat varieties Albatross Odessa (st), Kuyalnik, Victoria Odesskaya, Selyanka and Ermak on chernozem southern in the Steppe of Ukraine. The years of research were similar and typical for the temperature regime, but were significantly different in the amount of precipitation during the vegetation period of winter wheat plants.
Basic indexes over of quality of grain of winter wheat and as they depend and change under influence of predecessor, background of feed, of high quality features and weather terms, folded during the vegetation of culture. It is certain that maintenance of gluten, albumen, mass 1000 grains etc. regardless of year of growing formed most optimal for growing after black steam. All indicated indexes substantially increase and get better under influence of bringing of mineral fertilizers id est on optimization of feed of plants. It is set that quality of grain depends and from weather terms being during the vegetation of plants of winter wheat, and from biological features.
According to the results of the research, the southern Steppe zone of Ukraine, according to the soil-climatic characteristics, is suitable for growing winter wheat varieties with high grain quality indices. The grain content of the studied wheat varieties of winter wheat and gluten significantly increases and improves after growing the crop after a black couple, and especially for optimizing plant nutrition. It was established that the introduction of mineral fertilizers, and especially nitrogen, ensures the receipt of high-quality grain and the placement of wheat after corn for silage and starch precursor. It is also determined that the main indicators of grain quality, such as protein content, gluten and gluten quality, are significantly higher in dry and dry years, and are characterized by less favorable indicators for excessive moisture and, especially during the period of grain pouring.
Similarly, under the influence of the predecessor, the background of nutrition and the conditions of the growing season, the following indicators of grain quality, such as the weight of 1000 seeds, and the actual weight of grain, change.

Keyword: winter wheat, varieties, grain quality, gluten and protein content, precursor, food background.

Grain quality of winter wheat varieties depending on the factors and conditions of the year of cultivation in the south of Ukrainian Steppe.

References:
1. Zhemela H. P. Yakist’ zerna ozymoyi pshenytsi / H.P. Zhemela – K.: Urozhay, 1973. – 64 s.
2. Kysil’ V.I. Ahrokhimichni aspekty ekolohizatsiyi zemlerobstva / V.I. Kysil’. – Kharkiv, 13 typohrafiya, 2005. – S. 37-38.
3. Lisovyy M.V. zastosuvannya pidzhyvlennya ozymoyi pshenytsi u dva stroky spryyaye pidvyshchennyu urozhaynosti i yakosti zerna / M.V. Lisovyy, O.V. Dotsenko, I A. Panchenko // Visnyk KhNAU. Ser «Ahrokhimiya». – 2004. – # 1. – S.208-211.
4. Holubchenko V.F. Vplyv mineral’nykh dobryv na vrozhaynist’ ta yakist’ zerna pshenytsi ozymoyi v roky z riznoyu volohozabezpechenistyu hruntu / V.F. Holubchenko, M.V. Lisovyy, E.V. Kulidzhanov, H.A. Kapustina, N.A. Yamkova // Peredhirne ta hirs’ke zemlerobstvo i tvarynnytstvo, 2015. – Vyp. 58 (1). – S.51-55.
5. Gamajunova V.V. Vlijanie sistematicheskogo primenenija azotnyh udobrenij na urozhajnost’ i kachestvo kul’tur v uslovijah oroshenija na juge Ukrainy / V.V. Gamajunova // «Agrohimija», – 1997. – № – S. 47-50.
6. Ol’hovskij G.F. Ispol’zovanie azota nekornevyh podkormok rastenijami ozimoj pshenicy / G.F. Ol’hovskij // Agrohіmіja і ґruntoznavstvo. – Kniga tretja. Specіal’nij vipusk do VI zїzdu UTGA (1-5 lipnja 2002, m.Uman’) – Harkіv, 2002. – S. 267-269.
7. Sidorenko A.V. Vlijanie nekornevoj podkormki mikroudobrenijami i karbamidom na kachestvo zerna ozimoj pshenicy v uslovijah central’nogo Kryma / A.V. Sidorenko, D.P. Dudarev // Mіzhvіdomchij tematichnij naukovij zbіrnik «Zroshuvane zemlerobstva» – Herson: «Ajlant», 2012. – Vip. 57. – S. 68-72.
8. Netis I.T. Vplyv poperednykiv, dobryv i zakhystu roslyn na yakist’ zerna ozymoyi pshenytsi / I.T. Netis, O.O. Makarchuk // Tavriys’kyy naukovyy visnyk. – Kherson, 2004. – Vyp. 32. – S. 37-42.
9. Kostyrya I.V. Urozhaynist’ zerna pshenytsi ozymoyi ta riven’ yoho yakosti zalezhno vid poperednykiv i systemy udobrennya v umovakh Prysyvashshya / I.V. Kostyrya // Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk «Zroshuval’ne zemlerobstvo» – Kherson: «Aylant», 2012. – Vyp. 58. – S. 51-53.
10 Dem”yanenko V.V. Vplyv strokiv sivby na riven’ produktyvnosti zerna ta nasinnya suchasnykh sortiv ozymoyi pshenytsi. Sayt TOV «Ahrosvit Ukrayina» [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu http://agroskop.com.ua/ua/news/54. html.
11. Mel’nyk A.V. Vrozhaynist’ zerna pshenytsi ozymoyi zalezhno vid strokiv sivby v umovakh pivnichno-skhidnoyi chastyny Livoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny / A.V. Mel’nyk, R.A. Yaroshchuk, M.H. Sobko, O.O. Dubovyk // Visnyk Sums’koho natsional’noho ahrarnoho universytetu. Seriya «Ahronomiya i biolohiya». – Vyp. 3(27), 2014. – S. 127-130.
12. Buzynnyy M.V. Reaktsiya henotypiv ozymoyi pshenytsi m”yakoyi na stresovi umovy vehetatsiyi pry pidzhyvlenni roslyn v rizni fazy rozvytku / M.V. Buzynnyy // Visnyk Sums’koho natsional’noho ahrarnoho universytetu. Seriya «Ahronomiya i biolohiya». – Vyp. 3(27), 2014. – S. 192-196.

Issue 3 (95), 2017