Compatibility of parental pairs in pig genotype with the animal estrogen receptor-1 gene

UNC 575:636.4.082.4

S. Kostenko
A. Sidorenko
P. Juice

З метою встановлення поєднуваності батьківських пар різних генотипів за геном рецептора естрогену проведено аналіз репродуктивних якостей свиноматок і кнурів. У результаті досліджень встановлено, що оптимальним для тварин великої білої породи є поєднання гетерозиготних генотипів АВ.

(more…)