РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ У ЯКОСТІ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ СВИНОМАТОК

УДК 636.082

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ У ЯКОСТІ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ СВИНОМАТОК

А. А. Рукавиця, аспірант
Науковий керівник– канд.с.-г.наук, доцент Луговий С.І.
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Досліджено результативність відбору свиноматок методом індексної селекції за індексами М. Д. Березовського, В. П. Коваленка та Ю. Д. Шаталіної. Встановлено, що використання всіх трьох індексів, які досліджувалися, не забезпечує статистично вірогідної переваги дочок від кращих матерів над дочками від гірших матерів.

Ключові слова
свиноматка, відтворювальні якості, індекс Ю. Д. Шаталіної, індекс М. Д. Березовського, індекс В. П. Коваленка (more…)

Analysis of Effectiveness of Using Selection Indices as Criteria for Selection of Breeding Sows

3(80), vol. 2, 2014
UNC 631:15:658

There are results of the evaluation of reproductive traits of sows of two successive generations based on estimates of the indices KPVYA and SIVYAS. It was proved that selection based on performance data indexes does not provide the full animal’s selection of the best genotype, and does not involve the transfer of seed potential performance.

(more…)