Відтворювальні якості свиноматок при використанні тканинних екстрактів

УДК 637.51:591.463.1 + 636.4.082

І. М. Тимофієнко, аспірант
Науковий керівник– канд.с.-г. наук, доцент О. М. Церенюк
Інститут тваринництва НААН, Україна

Проаналізовано показники відтворювальних якостей свиноматок за додавання до спермопродукції кнурів різних тканинних екстрактів. В дослідженнях були використані тканинні екстракти печінки, селезінки та сім’яників, які готувались за методикою А. П. Волосевич, 1969. Встановлено, що додавання тканинних екстрактів позитивно відобразилось на показнику багатоплідності свиноматок. Підвищення цього показника відбулось в межах 0,52-10,46 % при додаванні різних тканинних екстрактів. Таким чином, можна стверджувати, що додавання тканинних екстрактів позитивно відобразилось на відтворювальних якостях свиноматок.

Ключові слова
відтворення, технологія, свинарство, штучне осіменіння, тканинні екстракти. (more…)