Вплив способів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів ячменю озимого в умовах зрошення

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
633.16:631.4:631.84

Автор
Р.В. Борищук, аспірант
Р.А. Вожегова, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Інститут зрошуваного землеробства НААН України

Анотація
Наведено результати впливу способів та глибини основного обробітку грунту в сівозміні на забур’яненість посівів ячменю озимого в умовах зрошення. Визначено вплив технологічних прийомів вирощування культури на видовий склад бур’янів.

Ключові слова
ячмінь озимий, спосіб обробітку ґрунту, глибина обробітку ґрунту, забур’яненість, видовий склад, відновлення весняної вегетації
(more…)