Показники лейкоцитарної ланки крові коней різної міцності типу конституції

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.1.082

Автор
Н.В. Волгіна, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Луганський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено показники лейкоцитарної ланки крові коней різних порід залежно від міцності їх типу конституції. Встановлено наявність зв’язку між кількістю лейкоцитів та лейкограмою крові і міцністю типу конституції коней різних порід та напрямів робочої продуктивності, яка пов’язана з інтенсивністю окислювально-відновлюваних процесів.

Ключові слова
лейкоцити, лейкограма крові, міцність типу конституції, порода, робоча продуктивність
(more…)