Shebanin V., Atamanyuk I., Gorbenko O., Dotsenko N. Determining the optimal parameters of machines for processing the seed mass of vegetable and melon crops

UDC 631.361.8

 

Shebanin V.

Atamanyuk I.

Gorbenko O.

Dotsenko N.

 

The article presents a method of mathematical modeling, which is based on a nonlinear canonical distribution of a random vector, to determine the optimal parameters of machines for the separation of seed mass of vegetable and melons. It is presented a block diagram of the procedure for calculating the parameters of canonical decomposition.The method of mathematical modeling was tested in the study of the technological process of separating melon seeds in the experimental setup. There are described third-order mathematical models for purity and seed loss, that presented the technological process of a melon seed separation based on a nonlinear canonical decomposition of a random vector. Using this method allows to obtain mathematical models of technological processes for an arbitrary number of known input parameters that are used to evaluate seed characteristics, nonlinearity order, and stochastic coupling characteristics. The proposed mathematical model allows to take into account the peculiarities of technological processes of seed separation and, as a result, to achieve the maximum quality of division of seeds of melons. There are the described stages of the mathematical modeling method, which is based on a nonlinear canonical distribution of a random vector, to determine the optimal parameters of machines for the separation of seed mass of vegetable and melons. The method is tested on the basis of the technological process of seed separation using an experimental sample of a cylindrical separator. Statistical experimental data processing allows to obtain third-order mathematical models for purity and seed loss, describing the process of separation of melon seeds on a cylindrical machine. The results of the experimental studies confirmed the high accuracy of the proposed method, which can be used to simulate an arbitrary process with stochastic properties. Refinement of the parameters of the working bodies of machines on the basis of advanced mathematical models will facilitate the development of industrial seed production.

Keywords: vegetable and melon crops, seed mass separation, mathematical method, optimal parameters.

 

References:

 1. Brityk O. Sorta y gybrydi baxchevix kultur. Ovoshhevodstvo. 2010. # 8(68). C. 67-69
 2. Babenko D.V., Gorbenko O.A., Docenko N.A., Kim N.I. Doslidzhennya zasobiv mexanizaciyi otrymannya nasinnya ovoche-bashtannyx kultur. Visnyk agrarnoyi nauky Prychornomor’ya. 2016. Vyp. 4(92) S.137-142
 3. Lymar A. O., Lymar V.A. Bashtannycztvo Ukrayiny: monografiya. 2-ge vyd., pererob. ta dop. 2012. 372 s.
 4. Pastushenko A.S., Dubrovin V.O. Proxodzhennya nasinnya ovoche-bashtannyx kultur kriz otvory resheta davylno-separuyuchoyi mashyny. Naukovyj visnyk Nacionalnogo universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. 2011. Vyp. 166. Ch. 2. S. 97-103.
 5. Abezyn V.G., Shaprov M.N., Motoryn V.A., Bespalova O.N. Texnologyya y texnycheskye sredstva proyzvodstva y podgotovky k posevu semyan baxchevix kultur. Nyzhnevolzhskogo agrounyversytetskogo kompleksa: nauka y visshee professyonalnoe obrazovanye. Texnycheskye nauky. 2017. #1(45). S. 181-187.
 6. Kolmogorov A. N. Ynterpolyrovanye y ekstrapolyrovanye stacyonarnix sluchajnix posledovatelnostej. Yzv. AN SSSR. ser. matematycheskaya. 1941. T. 5, #1. S. 3–14.
 7. Kalman R. E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Trans. ASME Series D, J. Basic Engg., v. 82 (Series D), 1960. P. 35–45.
 8. Wiener N. Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series: With Engineering Applications. MIT Press, New-York, 1964.
 9. Kudryczkyj V. D. Fyltracyya, ekstrapolyacyya y raspoznavanye realyzacyj sluchajnix funkcyj. K.: FADA, LTD, 2001. 176 s.
 10. Proxorenkov A. M., Kachala N.M. Yspolzovanye metodov nechetkoj logyky dlya opredelenyya klassyfykacyonnix xarakterystik sluchajnix processov. Vestnyk MGTU. 2006. Tom 9, #3. S. 514-521.
 11. Atamanyuk, I. P. Algorithm of extrapolation of a nonlinear random process on the basis of its canonical decomposition. J. Kibernetika i Sistemnyj Analiz. 2005. #2. P. 131–138.
 12. Atamanyuk, I. P. Optimal Polynomial Extrapolation of Realization of a Random Process with a Filtration of Measurement Errors. Journal of Automation and Information Sciences. Volume 41, Issue 8, Begell House, USA, pr. 38-48 (2009)
 13. Atamanyuk I., Kondratenko Y., Shebanin V., Mirgorod V. Method of polynomial predictive control of fail-safe operation of technical systems. In The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics IEEE. 2015. P. 248-251.
 14. Pastushenko A.S., Gorbenko O.A., Ogiyenko M.M., Pastushenko S.I. Cy`lindry`chny`j separator nasinnya ovoche-bashtanny`x kul`tur. Nomer patentu: 30735. Opublikovano: 11.03.2008 Rezhy`m dostupu: http://uapatents.com/2-30735-cilindrichnijj-separator-nasinnya-ovoche-bashtannikh-kultur.html
 15. Ogiyenko M. M. Provedennya eksperymentalnyx doslidzhen mashyn dlya viddilennya nasinnya ovoche-bashtannyx kultur. Visnyk agrarnoyi nauky Prychornomor’ya. 2012. Vyp. 3. S. 195-202.
 16. Razrabotka mexanyzy`rovannix texnologyj poluchenya semyan ovoshhebaxchevix kultur y sozdanye rabochyx organov mashyn dlya semenovodstva. Yssledovanyya: otchet pro NY`R (promezh.). Nykolaevskyj gosudarstvennij agrarnij unyversytet, Ynstytut yuzhnogo ovoshhevodstva y baxchevix. Nykolaev, 2011. 189 s.

V. Shebanin, O. Novikov, M. Karpenko. The applicability of implementation of the irrigation in modern conditions

UDC 631.674:005.52

 

V. Shebanin

O. Novikov

M.Karpenko

 

The article substantiates the feasibility of introducing lands irrigation for winter wheat cultivation in agricultural enterprises of Southern Ukraine under the current conditions. As a result of the calculations of capital investments, their payback period and tax revenuesto the budget, it is proved that the organization of modern lands irrigation is a profitable and cost-effective way of mechanized irrigation, and it allows to use more rationally water and land resources in agriculture.
Thus, all the researchers have the same opinion that the yield under the use of irrigated technologies is increased by 2-3 times, even in those regions where natural moisture provides a sufficient level of crop yields, with capital investments from 1400 to 3000 dollars per 1 ha, but the choice of sprinkler or drip irrigation should be based on economic feasibility. The issue of economic efficiency of using modern sprinklers is not fully disclosed by Ukrainian scientists, so it needs further study.
Sprinklers of American production Lindsay Zimmatic were introduced for the first time in 2016 by MNAU in the Southern Ukraine. According to research and practical experience, the applied irrigation system increased irrigation efficiency, promoted productivity growth (winter wheat yield increased in 2019 by 47.58 centners / ha and according to forecasts in 2020 – by 51.52 centners / ha), reduced energy consumption and labor costs. The introduction of sprinkler irrigation has allowed to develop scientifically-grounded technologies of growing modern domestic and foreign varieties and hybrids of grain and technical crops.
Based on the obtained data during 2018-2019 years and the forecast for 2020, it was calculated the economic efficiency of sprinkler irrigation. For three years of  irrigation introduction the additional profit in the amount of 5336,0 thousand UAH from the area of 124 hectares with capital investments about 4610,0 thousand UAH will be received, return on investment in sprinkler irrigation will take 3 years.
During 2018-2020 years due to the introduction of the irrigation system by the university, it will achieve an additional increase in budget revenues by 782.86 thousand UAH and obtain budget efficiency on the level 19.05%.

Keywords: irrigation, economic efficiency, winter wheat, Southern Ukraine, university.

References:

 1. Nechyporenko O. M. Napryamy innovacijnogo rozvytku zroshuvanogo zemlerobstva v Ukrayini / O. M. Nechyporenko // Visnyk agrarnoyi nauky. – 2015. – # 8. – S. 61-65.
 2. «Strategiya zroshennya ta drenazhu v Ukrayini na period do 2030 roku» vid 14 serpnya 2019 r. # 688-r – URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190688.html (data zvernennya: 19.03.2020).
 3. Fomichov M. V. Efektyvnist zroshuvannya v agrarnyx pidpryyemstvax Ukrayiny. Agrosvit. 2019. # 7. S. 71–77. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.71. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2864&i=11. – (data zvernennya: 19.03.2019).
 4. Resursy vidkrytogo dostupu. Silske gospodarstvo Ukrayiny. Statystychnyj zbirnyk 2017 rik [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm. – (data zvernennya: 19.03.2019).
 5. Romashhenko M. Zroshuvaty? – Tak! Ale yakym chynom? Propozyciya – Golovnyj zhurnal z pytan agrobiznesu. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://propozitsiya.com/ua/zroshuvati-tak-ale-yakim-chinom – (data zvernennya: 19.03.2019).
 6. Fomichov M. V. Systemy zroshuvannya yak ekonomichna kategoriya ta yix efektyvnist. Efektyvna ekonomika. 2019. # 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6967 (data zvernennya: 19.03.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.153
 7. Kokovixin S.V., Bayeva I.M. Produktyvnist ta ekonomichna efektyvnist vyroshhuvannya gibrydiv kukurudzy zalezhno vid sposobiv polyvu ta zaxystu roslyn v umovax pivdnya Ukrayiny – URL: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2017.04.013 (data zvernennya: 19.03.2020).
 8. Doshh chy kraplya: shho obraty agrariyu ta skilky koshtuye zroshennya. – URL: https://agravery.com/uk/posts/show/dos-ci-krapla-so-obrati-agrariu-ta-skilki-kostue-zrosenna (data zvernennya: 19.03.2020).
 9. Doshhuvannya – najbilsh poshyrenyj sposib zroshennya u Poltavskij oblasti. Sajt Regionalnogo ofisu vodnyx resursiv u Poltavskij oblasti – URL: http://www.poltavavodgosp.gov.ua/doshchuvannia-naibilsh-poshyrenyi-sposib-zroshennia-u-poltavskii-oblasti/ (data zvernennya: 19.03.2020).
 10. Vozhegova R.A. Gektar polya na zroshenni mozhe prynesty dodatkovo do tysyachi dolariv prybutku – ekspert. – URL: https://superagronom.com/news/4743-gektar-polya-na-zroshenni-moje-prinesti-dodatkovo-do-tisyachi-dolariv-pributku–ekspert (data zvernennya: 19.03.2020).
 11. Prosto dodaj vody: 90% posivnyx ploshh Ukrayiny potrebuyut polyvu https://agroday.com.ua/2018/06/07/90-posivnyh-ploshh-ukrayiny-potrebuyut-polyvu/ (data zvernennya: 19.03.2020).
 12. Sajt Zakonodavstvo Ukrayiny. Rozporyadzhennya «Pro sxvalennya Strategiyi zroshennya ta drenazhu v Ukrayini na period do 2030 roku» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D1%80 (data zvernennya: 19.03.2020).
 13. Investyciyi u zroshuvalni systemy zdatni okupytysya za kilka rokiv – URL: http://agroconf.org/content/investiciyi-u-zroshuvalni-sistemi-zdatni-okupitisya-za-kilka-rokiv (data zvernennya: 19.03.2020).
 14. Dankevych V. (Ne)zroshuvani zemli v Ukrayini: milyardni zbytky vzhe i zagroza spustelyuvannya v nedalekij perspektyvi. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://np.pl.ua/2018/11/ne-zroshuvani-zemli-v-ukraini-mil-iardni-zbytky-vzhe-i-zahroza-spusteliuvannia-v-nedalekiy-perspektyvi/ (data zvernennya: 19.03.2020).
 15. Romashhenko M.I. ta in. Rekomendaciyi z operatyvnogo kontrolyu ta upravlinnya rezhymom zroshennya silskogospodarskyx kultur iz zastosuvannyam tenziometrychnogo metodu (naukovo-metodychne).