Features of the large commodity farms and their impact on the agrarian market of Ukraine

1(82), 2015
UNC 636.6:636.2.084

The results of investigations of slaughter steer s qualities of specialized dairy breeds, reared with a high body weight at 13 months of age are given. It was found that intensive fattening with full-homogeneous mixture (FHM) contributes to the manifestation of high meat productivity in young dairy breeds. Slaughter yield in bulls studied species was 54,7-56,9%.

(more…)

Особливості годівлі бугайців у період вирощування до 6-місячного віку

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
636.2.083.37/.084.1

Автор
Н.В. Гребенюк, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено результати досліджень з вирощування та годівлі бугайців до 6-місячного віку. Встановлено, що випоювання телятам розмороженого високоякісного молозива і раннє згодовування концентрованих стартерних кормів сприяє інтенсивному росту і досягненню високої живої маси.

Ключові слова
технологія, телята, молозиво, ріст, годівля, жива маса, приріст
(more…)