Using efficient technological solutions for feeding pigs in farming conditions

UDC 636.4.084

Yu. Dekhtiar,
Y. Barkar,
I. Galushko

One of the ways to provide the population with pork production is the development of farms occupied with the pig breeding.
Therefore, the aim of our research was to find and implement efficient technological solutions for feeding pigs in farming conditions.
There are several ways to organize a full-fledged feeding of pigs in farming conditions. The first stage is the use of ready-made purchased complete mixed fodders, provided with all necessary nutrients. The advantage of using ready-made mixed fodders is that the farm does not need manufacturing equipment for preliminary preparation of mixed fodders before feeding and for mixing components, it is not necessary to purchase feed additives, to control the quality of mixing components, to spend time searching for components of mixed fodders and to control their quality, and it is also not necessary to carry out difficult calculations to optimize the nutritional value of mixed fodders. The essential disadvantage of using purchased ready-mixed fodders is their high prices, which determine the level of profitability of the pig industry in the range of 17-29%.
The second option is the use in the feeding of pigs of mixed fodders of own production in the manufacturing of which cereal crops – wheat, corn, barley and protein-vitamin-mineral additives – are used. At this stage it is necessary to use equipment for preliminary preparation of mixes fodders and mixture, and to provide quality control of these operations. In addition, it is necessary to control the quality of purchased cereal crops. Using this technology, it is possible to obtain profitability of pork production in the range of 21-35%.
The third technological solution for feeding pigs is its own production of mixed fodders in the manufacturing of which premixes, grain cereals are used, and for balancing the protein oil cakes and sunflower meal are used. A technological feature of this solution is the control of preliminary preparation of mixed fodders, mixture, and the quality checking of oil cakes and sunflower meal for the presence of protein and cellulose. In addition, it is necessary to control the soybean cake and meal for the activity of the urease enzyme.
The use of this technology allows obtaining profitability of pork production in the range of 39-51%.
The obtained results give us an opportunity to assert that the most economically profitable is the technology of feeding pigs with mixed fodders of own production in the manufacturing of which purchased premixes, cereal crops and protein components are used, on condition that the quality of feed stock, as well as the technological processes and operations in the production of mixed fodders are controlled.

Key words: mixed feed, technology, own production, protein-mineral-vitamin supplement, premix, profitability.

Using efficient technological solutions for feeding pigs in farming conditions

Issue 2 (94), 2017

Використання хімічно консервованих рибних відходів у годівлі свиней

УДК 636.4.087.63

Ю. Ф. Дехтяр, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

У статті експериментально доведено ефективність згодовування хімічно консервованих рибних відходів у раціонах молодняка свиней при вирощуванні від 4- до 7-місячного віку в зоні Степу України. Досліджено вплив використання кормової добавки на продуктивність та особливості росту молодняка свиней. Доведено можливість заміни рибного борошна еквівалентною кількістю хімічно консервованих рибних відходів у раціонах молодняка свиней

Ключові слова
білок, хімічно консервовані рибні відходи, якість протеїну, продуктивність свиней, відгодівля. (more…)

Вплив раціонів годівлі на показники росту і розвитку відлучених поросят

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.4.084.421

Автор
О.І. Юлевич, кандидат технічних наук, доцент
А.В. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Ю.Ф. Дехтяр, асистент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Розглянуто показники живої маси та прирости поросят у різні вікові періоди залежно від складу раціонів годівлі. Показано, що використання з п’ятиденного віку крім молока матері, а після відлучення – разом з основним раціоном преміксу Dossche PIGIMAX №5220 сприяло збільшенню середньодобових приростів поросят дослідної групи на 16,5%, при одночасному зниженні витрат кормових одиниць на 1 кг приросту на 17,4%.

Ключові слова
відлучені поросята, середньодобові прирости, кормові одиниці, премікс, раціон годівлі

(more…)

Залежність інтенсивності росту помісних поросят різних строків відлучення від рівня годівлі

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
636.4.084.421

Автор
О.І. Юлевич, кандидат технічних наук, доцент
А.В. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Ю.Ф. Дехтяр, асистент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Розглянуто вплив компонентів преміксу “Frank Wright” на показники середньодобових приростів помісних поросят різних строків відлучення. Показано, що балансування раціонів годівлі за вмістом незамінних амінокислот позитивно впливає на енергію росту тварин. Оцінено вплив на показники росту і розвитку поросят таких мікроелементів як марганець, йод, цинк, мідь і залізо, а також вітамінів А, D, Е.

Ключові слова
помісні поросята, продуктивність, середньодобові прирости, компоненти раціону, незамінні амінокислоти, мікроелементи, вітаміни, премікс
(more…)