Сучасний стан регіонального ринку молока Черкаської області

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.14:637.1

Автор
Я.В. Карпенко, аспірант
Черкаський державний технологічний університет

Анотація
У статті розглянуто функціонування регіонального ринку молока Черкаської області і його особливості. Особливу увагу в статті приділено аналізу сучасного стану виробництва і споживання молока і молочної продукції.

Ключові слова
регіональний ринок, молочна промисловість, молочно-продуктовий підкомплекс, ринок молока
(more…)