Стан та особливості розвитку аграрного сектора економіки в сучасних умовах

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
332.2:631.1

Автор
Н.І. Климаш, кандидат економічних наук
С.Г. Бляшук, студентка
Національний університет харчових технологій

Анотація
У статті досліджено сучасні тенденції та стан аграрного сектора економіки України, розглянуто основні результати діяльності вітчизняних сільгоспвиробників. Установлено ресурсний потенціал аграрного сектора, визначено структуру продукції сільського господарства та сформовано напрямки підвищення результативності господарювання сільськогосподарських підприємств з метою задоволення потреб населення у якісних продовольчих товарах.

Ключові слова
аграрний сектор, державна політика, рослинництво, тваринництво, результати діяльності сільгоспвиробників
(more…)