strategic imperatives of the national fishery development

Number, year
3(79), Vol. 1, 2014
UDC 33:626.88:699.3: (477)

strategic imperatives of the national fishery development

І. Kishcak, Doctor of Economics, professor
Н.Korneva, Candidate of Economics, Associate professor
Mykolayiv National University by B.O. Sukhomlynsky
О.Novikov, Doctor of Economics, Associate professor
Mykolayiv National Agrarian University

The components of restoration and protection structures of living aquatic resources are investigated. The process of inland waters’ restoration for the national fish production is researched. The condition of state support of the industry is studied. The strategic imperatives of the Ukrainian fishery complex’s development are defined.

Keywords: fishery complex, imperative, diversification, state support, strategy. (more…)

Ефективність використання бюджетних коштів на стабілізацію чисельності поголів’я тваринництва у Миколаївській області

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
142.5:636:338.43(477.73)

Автор
І.Т. Кіщак, доктор економічних наук, професор
Н.О. Корнєва, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Анотація
Досліджено динаміку зміни чисельності поголів’я великої рогатої худоби в господарствах всіх форм власності Миколаївської області та стан фінансової державної підтримки галузі. Надано пропозиції стосовно вдосконалення державної фінансової підтримки, спрямованої на стабілізацію поголів’я великої рогатої худоби.

Ключові слова
поголів’я, тваринництво, чисельність, фінансова підтримка, дотації, ефективність
(more…)

Особливості визначення плати за землю сільськогосподарського призначення

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
338.43.01

Автор
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
Н.О. Корнєва, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського

Анотація
У статті обґрунтовано необхідність урахування місця знаходження земельної ділянки при визначенні плати за землю сільськогосподарського призначення. Запропоновано використання коефіцієнтів, що враховують відстань земельної ділянки до ринку збуту та кількість населення району.

Ключові слова
земельна рента, плата за землю, ринки збуту, кількість населення, оподаткування
(more…)