Трансформаційне підґрунтя успішного функціонування підприємства на ринку

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
65.016.7:339.138

Автор
І.Ю. Кочетова, здобувач
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова

Анотація
У статті узагальнено теоретичні концепції трансформацій підприємств; систематизовано концептуальні підходи перебігу організаційних змін; наведено детальну характеристику оптимальної концепції змін підприємств в умовах ринкових відносин; подано власне бачення автора щодо переваг маркетингової концепції перетворень.

Ключові слова
трансформація, трансформація підприємства, концепції змін, ринок, маркетингова концепція
(more…)