Аспекти технологічної безпеки аграрної галузі в Україні та світі: порівняльний аналіз

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
330.341

Автор
Л.І. Крачок, аспірант
Уманський національний університет садівництва

Анотація
Проаналізовано стан технологічної безпеки України та деяких країн в міжнародних рейтингах. Виявлено основні перспективи та загрози забезпеченню достатнього рівня технологічної безпеки країни. Проведено міжнародне порівняння основних показників технологічної безпеки аграрної галузі, особливо у сфері нано- і біотехнологій. Визначено головні проблеми технологічної безпеки аграрної галузі України та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова
технологічна безпека, аграрна галузь, науково-технічні інновації, біотехнології, нанотехнології
(more…)