The infl uence of ruminant processes on milk production of different cows’ breeds

3(80), vol. 2, 2014
UNC 636.2.034.082
The results of the study of ruminations processes’ features at cows of fi rst lactation are given. It was revealed that in the equal footing and feeding conditions of cows of Holstein breed it is dominated the duration of the chewing cows of Ukrainian black and white and red and white dairy breeds. This, in turn, is refl ected at the level of the average yield. (more…)

Продуктивність молочної худоби за цілорічно стійлової системи утримання

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.2.034.08

Автор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
О.С. Марикіна, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено продуктивність худоби спеціалізованих молочних порід за даними двох лактацій та їх пристосованість до умов інтенсивної технології виробництва. Встановлено корелятивну залежність якісних і кількісних показників молока.

Ключові слова
технологія, порода, утримання, продуктивність, пристосованість, співвідносна мінливість
(more…)