Оцінка сучасного гідрогеолого-меліоративного стану земель Каховського зрошуваного масиву

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
631.6:626.86

Автор
О. В. Морозов, доктор сільськогосподарських наук
ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет”
І. О. Біднина, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут зрошуваного землеробства НААН
В. В. Морозов, кандидат сільськогосподарських наук, професор
ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет”
В. Г. Найдьонов, кандидат сільськогосподарських наук, с.н.с.
Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція ІЗЗ НААН

Анотація
Надано оцінку просторової мінливості наслідків зрошення щодо рівневого і гідрохімічного режиму ґрунтових вод та стан агроіригаційних навантажень на зрошувані землі. Встановлено зв’язок площ підтоплених зрошуваних земель з величиною водоподачі на зрошення. Визначені закономірності надають можливість прогнозувати подальші зміни гідрогеолого-меліоративного стану земель за гідрогеологічними показниками під впливом багаторічного зрошення, своєчасно приймати оптимальні управлінські рішення щодо попередження деградаційних процесів на зрошуваних землях.

Ключові слова
зрошувані землі, гідрогеолого-меліоративний стан, рівень ґрунтових вод
(more…)