Pokoptseva L., Eremenko O., Todorova L., Nezhnova N. Formation of sunflower productivity of Euralis selection in the Southern Steppe of Ukraine

UDC 633.854.78(477)

 

L. Pokoptseva,

O. Eremenko,

L. Todorova,

N. Nezhnova

 

The article considers the peculiarities of the formation of productivity of sunflower of Euralis selection under the conditions of the southern Steppe of Ukraine.

The experiment was based on the southern black soil with the sowing of the following hybrids: Savannah, Niagara, Andromeda and Arcadia.

In eight days after the beginning of mass flowering, the morphological signs of the researched sunflower hybrids were established. It has been determined that stronger stems and larger diameters of the baskets were formed by the hybrid of the Savannah sunflower. The Niagara hybrid in terms of the stem diameter and basket diameter has been 1.12 times and 1.14 times, respectively, smaller than the Savannah hybrid. Hybrids of Andromeda and Arcadia occupied an intermediate value.

It should be noted that in terms of the plant height, the Niagara hybrid also has had the lowest values from all investigated sunflower hybrids by 25 – 36%.

The power of the assimilation apparatus is the main factor in the productivity of photosynthesis, which leads to an increase in quantitative and qualitative harvest indexes. So, in our research, the Savanna and Andromeda sunflower hybrids had the largest photosynthetic surface and by the area of the leaf surface significantly exceeded the Niagara hybrid by 36%.

One of the main structural units of the sunflower yield is the mass of seeds from one basket. On a background subzero intensity of phytomass forming by the Niagara sunflower hybrid, the index of the seed mass from one basket had a tendency to increase compared to the Arcadia and Savannah hybrids. But on quality indexes (weight of 1000 seeds and the grain-unit) the yield of this hybrid was formed less weighty. So, the index of mass of 1000 seeds of the Niagara hybrid was significantly lower than other hybrids by 28 – 61%. The Andromeda sunflower hybrid had the best values of the mass index of 1000 seeds from all the investigated hybrids. The mass of 1000 seeds of this hybrid was 68.3 g. The best value by the index of grain-unit was the Arcadia hybrid is 420.2 g / l.

At the density of standing of 48,000 plants / ha, the Andromeda sunflower hybrid had the highest yield (up to 0.27 t / ha).

For sunflower seeds of all investigated hybrids during realization of comparative estimation of research results, a ranked row has been established, which characterizes their best suitability for cultivation in the zone of the southern steppe of Ukraine. The Andromeda sunflower hybrid of the first rank =3.08 became optimal for growing in the zone of the southern steppe of Ukraine. The second rank is the Arcadia hybrid, which has been confirmed by the value of the objective function =3.83. The Savannah hybrid has had the third rank =3.99. The Niagara sunflower hybrid has shown the worst indexes over the years of research – fourth place with the value of =6.56.

Thus, taking into account the agrometeorological conditions of sunflower cultivation in the zone of the southern steppe of Ukraine, the genetic potential of hybrids and stability to adverse environmental factors, the Andromeda sunflower has become most adapted to the conditions of insufficient moisture and has provided better productivity and has formed the high seed quality.

Keywords: sunflower, hybrid, biological yield, quality, ranked range.

References:

 1. Kalenska S., Kalenskiy V., Kachura I.,  Kovalenko  (2014). Plant resources of Ukraine in solving of food and energy security. Rolnictwo, gospodarka, obszary wielskie – 10 lat w Unii Europelskiel, Warshawa: Wydawnictwo SGGW, 147-157.
 2. Gavrylyuk M. M., Salatenko V. N., Chehov A. V., Fedorchuk M. I. (2008). Olijni kultury v Ukrayini: navchalnyj posibnyk. K.: Osnova, 420.
 3. Lytun P. P., Kyrychenko V. V., Petrenkova V. P., Kolomacskaya V. R. (2007). Adaptyvnaya selekciya. Teoria i technologia na sovremennom etape: [monografia]. : Magda LTD, 264.
 4. Perarnaud, V., Raynal, N. (1991). Agrometeorologie. Meteor. Nation. Cours et Manuals, 183.
 5. Yeremenko O. A., Kalenska S. M., Kalytka V. V., Malkina V. M. (2017). Urozhajnist sonyashnyku zalezhno vid agrometeorologichnyh umov pivdennogo Stepu Ukrayiny. Agrobiologia, 2 (135), 123–130.
 6. Marenych M. M., Verevska O. V., Shkurko V. S. (2011). Prognozuvannya vrozhajnosti silskogospodarskyh kultur. Poltava: SIMON, 120.
 7. Polovyj A. M., Bozhko L. Yu. (2007) Dovgostrokovi agrometeorologichni prognozy. Odesa: TES, 292.
 8. Stepanenko S. M., Polovyj A. M., Shkolnyj E. P. (2011). Ocinka vplyvu klimatychnyh zmin na galuzi ekonomiky Ukrayiny: [monografiya] Odesa: Ekologiya, 696.
 9. Yeremenko O. A., Todorova L. V., Pokoptseva L. A. (2017). Vplyv pogodnyh umov na prohodzhennya ta tryvalist fenologichnyh faz rostu ta rozvytku olijnyh kultur. Tavrijskyj naukovyj visnyk, 99, 45-52.
 10. Zhujkov O.G., Burdyug O.O. (2019). Doslidzhennya produktyvnosti ta yakisnyh pokaznykiv gibrydiv sonyashnyku seredno-rannoyi grupy za riznyh texnologij vyroshhuvannya v umovax pivdennogo Stepu Ukrayiny. Tavrijskyj naukovyj visnyk, 109, 42 – 48.
 11. Pankovic D., Sakac Z., Kevresan S., Plesnicar M. (1999). Acclimation to long-term water deficit in the leaves of two sunflower hybrids: photosynthesis, electron transport and carbon metabolism. Journalof Experimental Botany, 330, 127-138.
 12. Kyrychenko V.V., Petrenkova V.P., Maklyak K.M., Borovska I.Yu. (2010). Rezultaty selekciyi sonyashnyku na stijkist do osnovnyh patogeniv. Selekciya i nasinnytstvo: mizhvid. temat. nauk. zb. UAAN, In-t roslynnytstva im. V.Ya. Yuryeva. Kharkiv, 98, 3–12.
 13. Depar, M.S., Baloch, M.J., Chacher, Q.-U. (2018). General and specific combining ability estimates for Morphological, yield and its attributes and seed traits in sunflower (Helianthus annuus) Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research Series B: Biological Sciences, 61(3), 126-135.
 14. Ali, S. S., Manzoor, Z., Awan, T. H., Mehdi, S. S., (2006). Evaluation of Performance and Stability of Sunflower Genotypes Against Salinity Stress. The Journal of Animal and Plant Sciences, 16, 1-2, 47-51.
 15. Derzhavnyj reyestr sortiv roslyn, prydatnyh dlya vyroshhuvannya v Ukrayni u 2020 roci. URL: https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin
 16. Polyakov A. Y., Chehov A. V., Nykytchyn D. Y. (2005). Metodyka polevyh opytov po izucheniu agrotechnycheskych pryemov vozdelyvania podsolnechnika. Zaporozhe, 22.
 17. Rozhkov A. O., Puzik V. K., Kalenska S. M., Puzik L. M., Popov S. I., Muzafarov N. M., Buxalo V. Ya., Kryshtop Ye. A. (2016). Doslidna sprava v agronomiyi: navchalnyj posibnyk. Kharkiv: Majdan, Kn. 1, 300.
 18. Rozhkov A. O., Kalenska S. M., Puzik L. M., Muzafarov N. M., Buchalo V. Ya. (2016). Doslidna sprava v agronomiyi knyga druga: Statystychna obrobka rezultativ agronomichnych doslidzhen: navchalnyj posibnyk. Kharkiv, Kn. 2, 298.
 19. Ushkarenko V. O., Nikishenko V. L., Goloborodko S. P., Kokovixin S. V. (2008). Dyspersijnyj i korelyacijnyj analiz rezultativ polovych doslidiv: navchalnyj posibnyk. Kherson: Ajlant, 372.
 20. Yeremenko O.A., Pokoptseva L.A. (2017). Zastosuvannya metodu bagatokryterialnoyi optymizaciyi dlya vyboru optymalnogo gibrydu sonyashnyku za umov vyroshhuvannya u zoni Stepu. Visnyk Sumskogo nacionalnogo agrarnogo universytetu, 9 (34), 121 – 126.
 21. Pokoptseva L.A., Yeremenko O.A. (2017). Pobuduvannya ranzhyruvanogo ryadu dlya riznych gibrydiv sonyashnyku, vyroshhenych v umovax Stepu Ukrayiny. Visnyk agrarnoyi nauky Prychornomorya, 4 (96), 98-107.
 22. Zemlerobstvo: pidruchnyk (2010). : Centr uchbovoyi literatury, 464.
 23. Goncharenko I. V. (2004). Budova roslynnogo organizmu: navchalnyj posibnyk. Sumy: VTD Universytetska knyga, 200.
 24. Naukovi osnovy agropromyslovogo vyrobnytstva v zoni Stepu Ukrayiny. [za red. M. V. Zubecz]. K.: Agrarna nauka, 2004. 844.
 25. Gulyaev B. Y., Rozhko Y. Y., Rogachenko A. D. (1989). Fotosyntez, produkcyonnyj process y produktyvnost rastenyj. K.: Naukova dumka, 1989, 152.
 26. Dyakov A. B. (1988). Chystaya produktyvnost fotosynteza i ploshhad lystovoj poverxnosty razpolagayushyhsya po gustote posevov podsolnechnyka. texn. byul. VNYY maslychnych kultur, 4, 42 – 46.
 27. Borysenko V. V. (2013). Lystkova poverchnya ta fotosyntetychnyj potencial posivu sonyashnyku zalezhno vid umov vyroshhuvannya. Zbirnyk naukovych pracz Umanskogo nacionalnogo universytetu sadivnycztva. Uman, 83, 79-84.
 28. Kalenska S. M., Novytska N. V., Dzhemesyuk D. (2016). Formuvannya ploshhi lystkovoyi poverxni soyi pid vplyvom inokulyaciyi ta pidzhyvlennya. Visnyk Poltavskoyi derzhavnoyi agrarnoyi akademiyi. Poltava, 3, 6-10.
 29. Teplickij M. G. (1989). Mnogokriterialnyj vybor kompleksov tekhnicheskih sredstv dlya zhivotnovodstva. Tekhnika v selskom hozyajstve, 6, 25.
 30. Eberhart, S. A., Rassel, W. A. (1966). Stability parameters for comparing varieties. Crop Sciense, 6, 36-40.