Характеристика гумусового стану схилових чорноземних грунтів степу України.

3(80), vol. 2, 2014
UNC 631.417.2:631.445.4 (477.7)1

The article discusses the situation of humus status of slope black soils of steppes of Ukraine. It was determined that the slope of the soil with humus horizon
is shorter compared to the watershed soils. The total amount of reserves and humus is less. In addition, these soils are different in their content, value and
distribution profi  le of humic and fulvic acids.

(more…)

Морфологічні особливості та загальні фізичні властивості еродованих чорноземних ґрунтів Степу України

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
631.445.4(477.7)

Автор
Н. В. Поляшенко, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті визначено морфологічні особливості еродованих чорноземних ґрунтів Степу України, розглянуто питання кількісних змін фізичних властивостей чорноземів звичайних та південних по ґрунтових горизонтах та визначено вплив ступеня еродованості ґрунтів на ці показники.

Ключові слова
ерозія, ґрунтовий горизонт, ступінь еродованості, щільність складення, щільність твердої фази, пористість ґрунту
(more…)