Дослідження поліморфізму гену RYR1 у популяціях свиней великої білої породи

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.082:575.17

Автор
Н.М. Шкавро, кандидат сільськогосподарських наук
Т.Е. Ткачик, кандидат біологічних наук
О.А. Бойко, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
В.І. Россоха, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Інститут тваринництва НААН України

Анотація
У статті наведено дані щодо поліморфізму ріанодін-рецепторного гена RYR1 свиней великої білої породи за використання методу ПЛР-ПДРФ. Досліджено 112 тварин двох господарств, визначено, що в цілому за двома популяціями частота генотипу NN (стресстійкі) становила 0,902, гетерозиготного генотипу Nn (носії стресу) – 0,098, тварин із генотипом nn (стресчутливі) виявлено не було. Частота мутантного алеля n у тварин ЗАТ “Бахмутський Аграрний Союз” значно перевищувала середній показник за іншими популяціями свиней великої білої породи (0,06) та становила 0,125.

Ключові слова
ріанодін-рецепторний ген, поліморфізм, генотип, алель, свині
(more…)