Вплив погодних умов вегетаційного періоду на збереженість яблук в умовах південного степу України

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
634.11:678.048

Автор
С.С. Байбєрова, асистент
М.Є. Сердюк, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Таврійський державний агротехнологічний університет

Анотація
Досліджено вплив погодних умов вегетаційного періоду на збереженість яблук. Встановлено, що обробка антиоксидантними композиціями нівелює вплив багатьох негативних погодних чинників і дозволяє розробити моделі прогнозування збереженості яблук за одним із них.

Ключові слова
яблука, збереженість, кількість опадів, сума активних температур, гідротермічний коефіцієнт, коефіцієнт кореляції
(more…)