Вплив агротехнічних прийомів на економічну ефективність вирощування сафлору красильного в умовах зрошення півдня України

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
633.863.2:633.52:631.67(477.72)

Автор
Є. Г. Філіпов, аспірант
ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет”

Анотація
У статті наведено результати досліджень впливу агротехнічних прийомів на економічну ефективність елементів технології вирощування сафлору красильного при його вирощуванні в умовах зрошення півдня України. Доведено ефективність використання оранки на глибину 20-22 см, ширини міжряддя 30 см, застосування раннього строку сівби та внесення мінеральних добрив дозою N60P60.

Ключові слова
сафлор красильний, зрошення, строки сівби, економічні показники, витрати, чистий прибуток, рентабельність
(more…)