Визначення параметрів «ґрунтової лінії» темно-каштанових ґрунтів Правобережного степу України за допомогою супутникової інформації

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
631.4:528.8

Автор
Д.А. Абрамов, аспірант
Науковий керівник – д. с.-г. н., професор Чорний С.Г.
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті викладено результати досліджень супутникових зображень поверхонь агроландшафтів Правобережного Степу України, ґрунтовий покрив яких представлений темно-каштановими ґрунтами. За отриманими даними було побудовано ґрунтову лінію, знайдено її унікальні параметри, що можуть бути використані для процедур ідентифікації темно-каштанових ґрунтів регіону.

Ключові слова
спектральна яскравість, ґрунтова лінія, темно-каштанові ґрунти, червоний спектр, ближній інфрачервоний спектр, пікселі
(more…)

Вивчення впливу мікродобрив (triamin radicular, granfol k та quіcelum) на урожайність та якість капусти білокачанної

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
631.81:635.342

Автор
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
О.В. Письменний, кандидат сільськогосподарських наук
О.С. Левкова, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті висвітлено дані про роль мікроелементів у перебігу фізіологічних процесів рослин та дію мікродобрив на урожайність та якість продукції капусти білокачанної. Встановлено, що обробка рослин капусти препаратами: Quіcelum, Triamin Radicular та Granfol K приводить до зростання: площі листкової поверхні капусти на 5-55%, врожайності – 12-65% вмісту цукрів – 4-16%, та вітаміну С на 12-16%.

Ключові слова
мікроелементи, мікродобрива, урожайність, якість продукції
(more…)

Оцінка біоенергетичної ефективності технології Nо-till

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.51.01:631.58:631.95

Автор
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет
А.В. Волошенюк, аспірант
Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція ІЗЗ НААНУ

Анотація
У статті проаналізовано результати біоенергетичної оцінки традиційної, мінімальної технологій обробітку ґрунту та No-till. Виявлено істотне зниження рівня енергетичної ефективності технології No-till у порівнянні з традиційною та мінімальною технологіями. Встановлено, що за умов використання No-till найбільш вагомими були непрямі витрати. Головною причиною їх збільшення був істотно вищий рівень забур’яненості посівів, що, в свою чергу, призвело до збільшення обсягів використання гербіцидів, які мають значну енергетичну ємність.

Ключові слова
біоенергетична оцінка, обробка ґрунту, No-till, забур’яненість, гербіциди
(more…)