Показники білкового обміну крові корів за різних форм ендометриту

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.2:618.14-002:591.11

Автор
С.Б. Корнят, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
О.Б. Андрушко, кандидат біологічних наук
М.М. Шаран, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
І.М. Яремчук, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут біології тварин НААН України, м. Львів

Анотація
Проведено аналіз сироватки крові корів хворих гнійно-катаральною та субклінічною формами ендометриту для виявлення закономірностей порушень білкового обміну корів при цих захворюваннях. Встановлено, що у сироватці крові корів, хворих на хронічний гнійно-катаральний ендометрит підвищується кількість загального білка на 2,23%, імуноглобулінів – 5,71%, глобулінів – 5,83%, сечовини – 43,10%, креатиніну – 2,85%,а з субклінічним перебігом, відповідно на 1,82, 2,86, 2,91, 36,83 і 4,74% порівняно з гінекологічно здоровими тваринами. У корів, хворих на хронічний гнійно-катаральний ендометрит, знижується надій на 17,64%, а із субклінічним ендометритом на 3,68% порівняно з клінічно здоровими тваринами. Досліджені показники білкового обміну можуть бути додатковими тестами діагнозу вказаних форм ендометриту.

Ключові слова
корови, субклінічний і гнійно-катаральний ендометрити, сироватка крові, обмін білків
(more…)