Індексація видання

Розміщення наукового видання “Вісник аграрної науки Причорномор’я” в міжнародних наукометричних базах

Journal factor Journal Factor – всесвітньо визнаний форум для просування науково-дослідних робіт та обміну знаннями.
OAJI Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI) – надає вільний доступ до наукової літератури для підтримки використання досліджень та інформації з метою поліпшити якість навчання, викладання, досліджень. Для індексації на сайті розглядаються і оцінюються тисячі ресурсів, щоб допомогти дослідникам обрати ключові веб-сайти і журнали за тематикою дослідження
OAJI Open Academic Journals Index (OAJI) – повнотекстова база даних, індексує журнали відкритого доступу. Засновник – International Network Center for Fundamental and Applied Research. Мета даної бази полягає в складанні міжнародної платформи для індексації у відкритому доступі наукових журналів.
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory) — авторитетна міжнародна база даних, яка містить опис понад 300 тисяч періодичних видань, а також активно використовується співробітниками електронних каталогів, бібліотек, репозитаріїв, наукометричних баз Scopus і Web of Science для отримання докладної інформації про наукові журнали.
Google Scholar – це загальнодоступна пошукова система, що індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання, опублікованих в різних форматах. Індекс Google Академії містить в собі більшість рецензованих журналів найбільших наукових видавців Європи і Америки. Цей продукт має інструментарій для відстеження наукової цитованості проіндексованих публікацій. Хоча компанія Google офіційно не розголошує обсяг індексу Google Академії, фахівцями цей обсяг оцінюється приблизно в 160 млн документів.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – найбільша за обсягом фонду та площі приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України. Входить до двадцятки найбільших національних бібліотек світу.
ResearchBib (Японія) – міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців
The International Journal Impact Factor (IJIFACTOR) – загальнодоступний некомерційний портал для бази даних журналів і періодичних видань по всьому світу. IJIFACTOR – одна з найбільших бібліотек рефератів і цитат, присвячених рецензованої літератури: наукові журнали, книги і матеріали конференцій.
IJIFACTOR надає необмежений доступ до високоякісних, що рецензуються журналам і мільйонам повними текстами, щоб задовольнити гостро потребує глобальному науково-дослідному і науковому співтоваристві.