Особливості процесу децентралізації у Миколаївській області

УДК 342.25(477)

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-5

 

М. П. Міняйло, здобувач
Н. І. Галунець, здобувач
ORCID ID: 0000-0001-9471-8272
Миколаївський національний аграрний університет

    

      У статті проаналізовано стан процессу децентралізації у Миколаївській області. Встановлено, що станом на 10 вересня 2018 року Миколаївська область посідає 10 місце в рейтингу областей щодо формування об’єднаних територіальних громад. Розглянуто особливості фінансової децентралізації об’єднаних територіальних громад регіону. Визначено, основні проблеми, які виникли в об’єднаних територіальних громадах Миколаївської області у процесі їх функціонування та запропоновано напрями їх подолання.

     Ключові слова: децентралізація, фінансова децентралізація, органи місцевого самоврядування, об’єднані територіальні громади.

 

Особливості процесу децентралізації у миколаївській області

Features of the process of decentralization in the Mykolaiv region

Список використаних джерел:

  1. Децентралізація в Україні. URL: https://decentralization.gov.ua/about
  2. Ткачук А. Ф. Децентралізація влади: від потреби до реалізації.: Легальний статус, 2013. 116 с.
  3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws
  4. Казюк Я. М. Децентралізація. Місцеві бюджети 159 об’єднаних територіальних громад. Фінансово-аналітичні матеріали. К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2016. 282 с.
  5. Три роки децентралізації: чим живе Миколаївська область. URL: http://news.informer.od.ua/page2594484.html
  6. Децентралізація в Україні: досягнення, надії і побоювання. URL: https://www.international-alert.org/sites/default/files/Ukraine_Decentralisation_UK_2017.pdf

          М. П. Миняйло, Н. И. Галунец. Особенности процесса децентрализации в Николаевской области

          В статье рассмотрены теоретические аспекты децентрализации и основные мероприятия, которые предусматривает реформа децентрализации. Исследованы результаты этой реформы на примере Николаевской области. Установлено, что на 10 сентября 2018 Николаевская область занимала 10 место в рейтинге областей по формированию объединенных территориальных общин. Рассмотрены особенности финансовой децентрализации объединенных территориальных общин региона. Определены основные проблемы, которые возникли у ОТО Николаевской области процессе их функционирования.

          Ключевые слова: децентрализация, финансовая децентрализация, органы местного самоуправления, объединенные территориальные общины.

 

            M. Minyailo, N. Galunets. Features of the process of decentralization in the Mykolaiv region

            The article deals with the theoretical aspects of decentralization and the main measures envisaged by the decentralization reform. The results of this reform on the example of the Mykolaiv region are investigated. It was established that as of September 10, 2018, Mykolayiv oblast occupies the 10th place in the ranking of oblasts for the formation of UTC(united territorial communities). Features of financial decentralization of the UTC of the region are considered. The article determines the main problems that have arisen in the UTC in the Mykolaiv region in the process of their functioning.

            Keywords: decentralization, financial decentralization, bodies of local self-government, united territorial communities.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY 

 

Повернутися до змісту

minyailo.pdf
minyailo.pdf