Зміст випуску 3 (103), 2019

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Шебаніна О. В., Кормишкін Ю. А. Сучасна парадигма інноваційного розвитку аграрного підприємництва
4
Вишневська О. М. Фінансове забезпечення глобальної безпеки соціальних систем11
Сіренко Н. М., Мікуляк К. А. Інвестиційна складова розвитку аграрного сектора та його фінансове забезпечення у ринковому середовищі20
Полторак А. С. Бюджетна безпека України: динаміка рівня в умовах глобалізаційних змін28
Наторіна А. О. Транзитивна бізнес-модель цифрового бізнесу: сутність та механізм реконфігурування36

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Осокіна Н. М., Герасимчук О. П., Костецька К. В. Біологічно активні речовини у консервах із плодів чорної смородини за комплексної переробки44
Центило Л. В. Продуктивність сівозміни залежно від удобрення і обробітку ґрунту52
Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Герасько Т. В., Білоус Е. С., Кривонос І. А. Урожайність черешні залежно від кліматичних умов років вирощування61
Стрельчук Л. М. Сучасні агроекологічні та лісотехнічні характеристики польового лісозахисту рівнинно-степової території Херсонської області71
Василишина О. В. Оптимізація зберігання плодів вишні з попередньою обробкою розчином хітозану80
Mylostyvyi R. Estimation of the heat stress probability in cows in an uninsulated cowshed during summer heat88
Гришина Л. П., Краснощок О. О. М’ясні якості чистопородного, помісного і гібридного молодняку свиней різної інтенсивності росту98

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Шейченко В. О., Дудніков І. А., Шевчук В. В., Кузьмич А. Я. Аналітичне оцінювання взаємодії голки голчаcтої борони із ґрунтом107