Зміст випуску 3 (103), 2019

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Шебаніна О. В., Кормишкін Ю. А. Сучасна парадигма інноваційного розвитку аграрного підприємництва
4
Вишневська О. М. Фінансове забезпечення глобальної безпеки соціальних систем 11
Сіренко Н. М., Мікуляк К. А. Інвестиційна складова розвитку аграрного сектора та його фінансове забезпечення у ринковому середовищі 20
Полторак А. С. Бюджетна безпека України: динаміка рівня в умовах глобалізаційних змін 28
Наторіна А. О. Транзитивна бізнес-модель цифрового бізнесу: сутність та механізм реконфігурування 36

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Осокіна Н. М., Герасимчук О. П., Костецька К. В. Біологічно активні речовини у консервах із плодів чорної смородини за комплексної переробки 44
Центило Л. В. Продуктивність сівозміни залежно від удобрення і обробітку ґрунту 52
Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Герасько Т. В., Білоус Е. С., Кривонос І. А. Урожайність черешні залежно від кліматичних умов років вирощування 61
Стрельчук Л. М. Сучасні агроекологічні та лісотехнічні характеристики польового лісозахисту рівнинно-степової території Херсонської області 71
Василишина О. В. Оптимізація зберігання плодів вишні з попередньою обробкою розчином хітозану 80
Mylostyvyi R. Estimation of the heat stress probability in cows in an uninsulated cowshed during summer heat 88
Гришина Л. П., Краснощок О. О. М’ясні якості чистопородного, помісного і гібридного молодняку свиней різної інтенсивності росту 98

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Шейченко В. О., Дудніков І. А., Шевчук В. В., Кузьмич А. Я. Аналітичне оцінювання взаємодії голки голчаcтої борони із ґрунтом 107