Зміст випуску 1 (105), 2020

 

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

В. С. Шебанін, О. Е. Новіков, М. Д. Карпенко. Обгрунтування доцільності запровадження дощувального зрошення в сучасних умовах4
T. Lunkina, А. Burkovska, А. Burkovska. Features of forming socio-responsible behavior in the consumer of organic production of the agricultural sector in Ukraine11
І. В. Гончаренко, В. А. Перета, Н. І. Кучманич. Потенціал стратегічного розвитку об’єднаних територіальних громад регіону19
А. А. Дюк. Соціальна відповідальність у виробничій системі сільськогосподарських підприємств: методичні аспекти оцінювання27
С. М. Лутковська. Стратегічне управління екологічними ризиками як напрям забезпечення сталого еколого-економічного розвитку37

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Л. К. Антипова. Урожайність сіна сортів люцерни залежно від погодних умов та рістрегулюючого препарату Емістим С43
В. В. Гамаюнова, В. С. Кудрина. Формування надземної маси і врожайності соняшнику під впливом окремих елементів технології вирощування50
Ю. С. Кравченко. Впровадження наукових основ ґрунтозахисного землеробства та аграрної політики у відтворенні родючості чорноземів Північно-Східного Китаю58
Л. О. Стріха, Т. В. Підпала, О. І. Петрова, Н. П. Шевчук. Оптимізація параметрів технологічного процесу виробництва варених ковбас71
Т. П. Синенко, Н. Е. Фролова. Ферментативний гідроліз сироваткових білків молока79
L. Lanzhenko, N. Dets, O. Kruchek, Ye. Izbash. Selection of fat and vegetable components for the production of combined ice cream87

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

В. І. Пастухов, В. М. Зубко. Дослідження зміни властивостей ґрунту і рослин у різні періоди виробничого процесу94
В. М. Пришляк, І. А. Бабин, І. В. Гунько. Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором102
С. Ю. Миколенко, М. Ю. Омельченко. Використання диспергованого зерна спельти для виробництва хліба110