Зміст випуску 4 (108), 2020

Титульний лист

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Ю. А. Кормишкін. Стратегія економічного розвитку SMART growth для об’єднаних територіальних громад 4
І. Г. Крилова, Т. Я. Іваненко. Соціально-економічний ризик бідності домогосподарств України 12
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
L. Antipova. Formation of the alfalfa variety productivity for hay in the steppe of southern Ukraine 21
A. Mohylnytska, A. Panfilova. Estimation and modeling of the influence of weather and climatic conditions on the yield of winter wheat 29

М. І. Федорчук, О. А. Коваленко, В. І. Гавриш, А. В. Чернова, В. А. Грубань. Енергетична оцінка технології вирощування сорго в умовах Півдня Миколаївської області

37
Т. М. Манушкіна, А. В. Дробітько, Т. В. Качанова, О. А. Геращенко. Екологічні особливості технології No-till в умовах Південного Степу України 47
А. В. Добровольський, О. А. Коваленко, Л. В. Андрійченко, Н. О. Колояніді. Вплив способів сівби на тривалість вегетаційного періоду та продуктивність сортів нуту 54
Л. А. Покопцева, О. А. Єременко, Л. В. Тодорова, Н. Г. Нєжнова. Формування продуктивності соняшнику селекції Euralis у Південному Степу України 62
S. Kramarenko, A. Kramarenko, S. Lugovoy, D. Balan, K. Zemoglyadchuk. The effects of breed, sire and environmental factors on the birth and weaning weight of lambs 70
О. І. Каратєєва, І. М. Лесік. Оцінка екстер’єру основних промірів будови тіла телиць залежно від їх походження 79

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

L. Vakhonina, N. Potryvaieva, О. Sadovyi. Fine elastic circular inclusion in the area of harmonic vibrations of an unlimited body under smooth contact 88
Н. В. Новікова, Н. М. Антоненко. Доцільність використання пшениці сорту «Косовиця» та рослинних збагачувальних добавок в технології виготовлення зернових хлібців 97