Зміст випуску 1 (109), 2021

Титульний лист

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Ostrovska H. Іndustrial enterprises intellectual resources management in а knowledge-based economy 4
Бабяк Н. Д., Крутоус Н.Ю. CVP-аналіз в умовах багатопродуктового виробництва  як інструмент операційного контролінгу 11
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Zamorskyi V., Kamedzko T., Manushkina T., Samoilenko M., Buchilov V. Productivity of the mother root and cutting garden of the pumiselect clone rootstock in the Steppe of Ukraine 20
Польовий А. М., Костюкєвич Т. К., Толмачова А. В., Жигайло О. Л. Вплив кліматичних змін на формування продуктивності кукурудзи в Західному Лісостепу України 29

Алмашова В. С., Онищенко С. О., Євтушенко О.Т. Вплив обробки насіння гороху овочевого бором і молібденом на ріст і розвиток рослин залежно від строків сівби

37
Костецька К. В., Улянич І. Ф., Желєзна В. В., Голубєв М. І.. Інжиніринг в технології виробництва екструдованих кормових добавок 44
Clausen O., Patryeva L. The Danish model of organic agriculture 53
Гутянський Р. А., Попов С. І., Костромітін В. М., Кузьменко Н. В., Глубокий О. М. Вплив основного обробітку ґрунту та удобрення на забур’яненість посівів соняшнику 60
Іовенко В. М., Гладій І. А. Характеристика росту, розвитку та м’ясних якостей молодняку овець різних генотипів 69
ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Hruban V., Havrysh V., Kalinichenko A. The determining of the force for corn-cobs separation

77
Marian G., Gelu I., Istrati B., Gudîma A., Nazar B., Pavlenco A., Banari A., Daraduda N. Quality of pellets produced from agricultural wood residues specific to the Prut river basin 84
Кім Н. І. Узагальнений показник якості об’єктів кваліметрії різної природи 94