Маріан Г., Гелу Й., Гудима А., Назар Б., Істрат Б., Павленко А., Банарі A., Дарадуда Н. Якість пелет, виготовлених з сільськогосподарських деревних відходів, характерних для басейна річки Прут

УДК 662.638

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109)-11

Маріан Г.
ORCID ID: 0000-0002-9975-2522
Державний аграрний університет Молдови
Гелу Й.
ORCID ID:
0000-0002-2998-0992
Істрат Б.
ORCID ID:
0000-0003-0817-3523
Ясський технічний університет імені Георге Асакі, Румунія
Гудима А.
ORCID ID:
0000-0002-7250-8423
Назар Б.
ORCID ID:
0000-0002-9262-5061
Павленко А.
ORCID ID:
0000-0002-3320-2907
Банарі A.
ORCID ID:
0000-0001-9132-610X
Дарадуда Н.
ORCID ID:
0000-0001-5683-0431
Державний аграрний університет Молдови

 

У статті представлено перспективи використання деревних сільськогосподарських відходів, характерних для кліматичної зони, прилеглої до річки Прут, а також якісні характеристики ущільненого твердого біопалива у вигляді пелет, отриманих з основних видів деревної сільськогосподарської біомаси, характерної для Республіки Молдова і повітів Ботошани, Ясси, Васлуй і Галац з Румунії. Метою статті є визначення енергетичного потенціалу основних місцевих сільськогосподарських деревних відходів і аналіз якості пелет, вироблених з цих відходів.

Результати дослідження показали, що пелети, отримані з вивчених сільськогосподарських відходів, значною мірою відповідають вимогам ENPlus 3 за більшістю якісних показників, за винятком пелет, отриманих з відходів ожини та смородини. Відходи, отримані від обрізки певних типів плодових чагарників, можуть бути використані для виробництва пелет шляхом формування сумішей різних пропорцій, а їх якісні характеристики можуть бути значно поліпшені шляхом попередньої термохімічної обробки сировини.

 Ключові слова: рослинна біомаса, ущільнене тверде біопаливо , пелети, біопаливо, енергетичний потенціал, деревні сільськогосподарські відходи.

 

 Якість пелет, виготовлених з сільськогосподарських деревних відходів, характерних для басейна річки Прут

 Quality of pellets produced from agricultural wood residues specific to the Prut river basin

 

Список використаних джерел:

 1. Хабэнеску, Я та Черемпей, В. Потенціал енергетичний, що містить масу рослинної сировини сільського господарства Республіки Молдова. Матер. конф. „ЕНЕРГІЯ МОЛДОВИ – 2012”. 2012, с. 355-359.
 2. Маріан, Г. та ін. Estimarea capacității calorifice a biomasei lignocelulozice provenite din diferite zone ale Republicii Moldova у концептуальному виробництві горіючих соліз. Știința agricolă. УАСМ, 2013, вип. 1, стор 56-62.
 3. Scarlat, N, Blujdea, V and Dallemand, J.F. Оцінка наявності сільськогосподарських та лісових залишків для виробництва біоенергії в Румунії. În: Біомаса та біоенергетика. 2011, вип. 35, с 1995-2005.
 4. Павленко, А., Маріан, Г. та Гудіма, А. Калітатея потенціалу енергетичного та сільськогосподарського сільськогосподарського виробництва: studiu de caz pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Республіка Молдова. Știința Agricolă. 2018, вип. 2, с.141-148.
 5. Гудіма А. А. Оцінка утилізації залишкових речовин сільського господарства для енергетики Скопурі. Studiu de caz pentru raionul Сорока, Республіка Молдова. N: Meridian ingineresc. 2017, вип. 1, стор. 26-29.
 6. Cimpoieș, G та Popa, S. Cătina Albă. Кишинів: UASM, 2018. с. 148. ISBN 978-9975-56-601-8.
 7. Балан, В. та ін. Cultura arbuștilor fructifieri și căpșunului. Кишинів: п.н., 2017.
 8. Маріан, Г. та ін. Технологічна технологія виробництва речовин, що містять речовини, що містять резидуурілор, є продуктивними. Știința agricolă. 2020, вип. 2, с.91-96. https://www.sa.uasm.md/.
 9. Маріан, Гр. Biocombustibili solizi, producere și proprietăți. Ch: Bons Office, 2016. с. 172. ISBN 978-9975-87-166-2.
 10. Іфтіхар М. та ін. Згущення біомаси: Вплив коров’ячого гною на фізико-хімічні властивості пелет на основі біомаси соломи пшениці та рисової лушпиння. Біомаса та біоенергетика. стор. 1-6.
 11. Міранда, Т, та ін. Огляд гранул з різних джерел. Матеріали. 2015, вип. 8, с. 1413-1427.
 12. Jewiars, M, et al. Параметри, що впливають на якість пелет на основі RDF. Енергії. 2020, вип. 13, 910, стор. 1-17.
 13. Беретта, Клаудіо та ін. Кількісна оцінка втрат продовольства та потенціалу їх зменшення у Швейцарії. Поводження з відходами. ELSEVIER, 2013, вип. 33.
 14. Гудіма, А. Стадіул фактичний привілей утилізації ділянки землеробства сільського господарства для енергетики, що перебуває в умовах Республіки Молдова. [ред.] Gh. Cimpoieș. 2011, вип. 28, стор. 249 – 252.
 15. Алакангас, Ейджа. Біомаса та сільськогосподарські залишки для виробництва енергії. În: Паливне гнучке виробництво енергії. 2016, с. 59-96.
 16. Португалія-Перейра, Джоана та ін. Сільськогосподарські та агропромислові залишки в енергетиці: Техноекономічна та екологічна оцінка в Бразилії. У: Біомаса та біоенергетика. ELSEVIER, 2015, вип. 81, стор. 521-533.
 17. N: Meridian ingineresc. 2017, вип. 1, с. 51-60.
 18. Niedziółka, I, et al. Оцінка енергетичних та механічних властивостей гранул, отриманих із сільськогосподарської біомаси. N: Відновлювана енергія. 2015, вип. 76, с. 312 – 317.
 19. Paiano, A та Laqioia, G. Енергетичний потенціал залишкової біомаси для досягнення цілей ЄС щодо відновлюваної енергії та клімату Італійська справа. Енергія Pol. 2016, вип. 91, с. 161-173.
 20. Стенбінг, B, ți alții. Біоенергетика у Швейцарії: оцінка внутрішнього потенціалу стійкої біомаси. În: Поновити. Витримати. Енергія Rev. 2010, вип. 14, 8, стор. 2256-2265.
 21. Токлу, Е .. Енергетичний потенціал та використання біомаси в Туреччині. N: Відновлювана енергія. 2017, вип. 107, с. 235-244.
 22. Тумулуру, Дж. С. та ін. Вплив умов процесу на щільність та довговічність. Біоенергія. Рез. 2015, с. 388-401.
 23. Tumuluru, J.S, și alții. Огляд процесу зварювання біомаси та властивостей продуктів для енергетичних цілей, промислові. În: Біотехнологія. 2011, вип. 7, стор. 384-401.
 24. Albashabsheh, N.T and Stamm, J.L.Оптимізація ланцюгів постачання лігноцелюлозної біомаси до біопалива з ущільненням: Огляд літератури. Біомаса та біоенергетика. 2021, вип. 144.
 25. Серрано, С та ін. Вплив вологості, розміру частинок та додавання сосни на якісні параметри гранул ячмінної соломи. În: Технологія переробки палива. 2011, вип. 92, с.699-706.
 26. Стелте, У. та ін. Дослідження механізмів зчеплення та руйнування в паливних гранулах з різних ресурсів біомаси. Біомаса та біоенергетика. Elsevier, 2011, вип. 35, с. 2011 рік.
 27. Samuelsson, R, Thyrel, M та Sj Mstrӧm, M. Вплив характеристик біоматеріалів на властивості грануляції та якість пелет на біопаливі. Технологія переробки палива. 2009, вип. 90, с. 1129-1134.
 28. Самуельссон, Р. та ін. Вміст вологи та час зберігання впливають на механізми зв’язування в біопаливних деревних гранулах. Прикладна енергія. 2012, с.109-115.
 29. Стелте, У. та ін. Паливні гранули з біомаси: значення тиску на гранулювання та його залежність від умов переробки. În: Паливо. 2011, вип. 90, с. 3285-3290.
 30. Nielsen, N, Holm, J.K și Felby, C. Вплив орієнтації волокон на стиск і фрикційні властивості частинок тирси в паливному гранульованому продукті

 

 

Г. Мариан, И. Гелу, А. Гудыма, Б. Назар, Б. Истрат, А. Павленко, A. Банари, Н. Дарадуда. Качество пеллет, изготовленных из сельскохозяйственных древесных отходов, характерных для бассейна реки Прут

В статье представлены перспективы использования древесных сельскохозяйственных отходов, характерных для климатической зоны, прилегающей к реке Прут, а также качественные характеристики уплотненного твердого биотоплива в виде пеллет, полученных из основных видов древесной сельскохозяйственной биомассы, характерной для Республики Молдова и уездов Ботошаны, Яссы, Васлуй и Галац из Румынии. Целью статьи является определение энергетического потенциала основных местных сельскохозяйственных древесных отходов и анализ качества пеллет, производимых из этих отходов.

Результаты исследования показали, что пеллеты, полученные из изученных сельскохозяйственных отходов, в значительной степени соответствуют требованиям ENPlus 3 по большинству качественных показателей, за исключением пеллет, полученных из отходов ежевики и смородины. Отходы, полученные от обрезки определенных типов плодовых кустарников, могут быть использованы для производства пеллет путем формирования смесей различных пропорций, а их качественные характеристики могут быть значительно улучшены путем предварительной термохимической обработки сырья.

Ключевые слова: растительная биомасса, уплотненное твердое биотопливо, пеллеты, биотопливо, энергетический потенциал, древесные сельскохозяйственные отходы.

 

Marian G., Gelu I., Istrati B., Gudîma A., Nazar B., Pavlenco A., Banari A., Daraduda N. Quality of pellets produced from agricultural wood residues specific to the Prut river basin

This paper presents an overview of the prospects for the use of agricultural wood residues, specific to the climatic zone adjacent to the Prut River and the qualitative characteristics of densified solid biofuels in the form of pellets produced from the main types of the agricultural wood biomass, taken from agricultural plantations in the Republic of Moldova and Botosani, Iasi, Vaslui and Galați counties in Romania. The aim of the paper is to establish the energy potential of the main indigenous agricultural wood residues and to analyze the quality of the pellets produced from these residues.

The research results showed that the pellets produced from the studied agricultural residues mainly meet ENPlus 3 requirements for most qualitative parameters, except for those produced from blackberry and currant residues. Residues from the prunning of some types of fruit shrubs can be used to produce pellets by creating mixtures of different proportions, and their qualitative characteristics can be significantly improved by thermo-chemical pre-treatment of the raw material.

Keywords: plant biomass, densified solid biofuels, pellets, biofuel, energy potential, agricultural wood residues.

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

marian.pdf
marian.pdf